IN DUBIO PRO TRIBUTARIO ZASADA ROZSTRZYGANIA WĄTPLIWOŚCI NA KORZYŚĆ PODATNIKA W POLSKIM PRAWIE PODATKOWYM
PDF

Ключові слова

Polska, in dubio pro tributario, zasada, Ordynacja podatkowa, podatnik

Як цитувати

Brzezicki, T., & Kornieiev, P. (2021). IN DUBIO PRO TRIBUTARIO ZASADA ROZSTRZYGANIA WĄTPLIWOŚCI NA KORZYŚĆ PODATNIKA W POLSKIM PRAWIE PODATKOWYM. ГРААЛЬ НАУКИ, (6), 63-67. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.25.06.2021.008

Анотація

Zasada i n d ubio pro tributario posiada kardynalne znaczenie dla pewności obrotu
gospodarczego i sytuacji podat nika. Prawidłowość, a także przewidywalność działań aparatu
fiskalnego pozwala na podejmowanie racjonalnych działań przez podatnika i wprowadza
gwarancje dla całego obrotu prawnego. W niniejszym opracowaniu dokonano analizę powyższej
zasady, a także zbadan o przesłanki, kt ó re muszą wystąpić, żeby doszło do jej zastosowania. Artykuł
posiada charakter opisowy, zaś analiza obowiązujących rozwiązań została dokonana metodą
dogmatyczną poprzez analizę dorobku literatury związanej z prawem podatkowym oraz
orzecznictwa polskich sąd ó w administracyjnych.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.25.06.2021.008
PDF

Посилання

B. Brzeziński, (2013) Wykładnia prawa podatkowego, (s. 5). Gdańsk.

Ł. Karczyński, (2007) Podstawowe zasady materialnego prawa podatkowego. Dostęp:http://arch.prawo.ug.edu.pl/pdf/katedra1/Zasady%20prawa%20podatkowego%20Łukasz%20Karczyński.pdf

E. Leonard, (2021) Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany. Dostęp: https://sip.lex.pl/#/commentary/587759790/639379/etel-leonard-red-ordynacja-podatkowa-komentarz-aktualizowany?cm=URELATIONS

L. Morawski, (2006) Zasady wykładni prawa, (s. 166). Toruń.

Interpretacja ogólna Nr PK4.8022.44.2015 Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie stosowania art. 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. Urz. MF z 2016 r. poz. 4).

M. Kalinowski, (2001). Granice legalności opodatkowania w polskim systemie podatkowym, (s. 61). Toruń.

L. Kinecka, (2016) Zasada in dubio pro tributario jako gwarancja stabilności prawa podatkowego. Dostęp: https://sp.ka.edu.pl/numery/2016-2/studia-prawnicze-rim-2016-2-kinecka.pdf

E. Góźdź, (2015) Rzecznik praw Obywatelskich, O zasadzie rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. Praktyczny poradnik. Dostęp: https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Rozstrzyganie%20na%20korzyść%20podatnika%20%28in%20dubio%20pro%20tribitario%29%20-%20poradnik_0.pdf

B. Brzeziński, (2015). O wątpliwościach wokół zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, Przegląd Podatkowy nr 4, (s. 17-21). Toruń.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 30 | Завантажень: 19 |