ВЛАШТУВАННЯ ПЛАНІВ ЕВАКУАЦІЇ – СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОГО ТА ЖИТЛОВОГО СЕКТОРУ
PDF

Ключові слова

схема евакуації, знаки безпеки, умовні позначення, розміщення, будівлі та споруди.

Як цитувати

Гаврись , А., Лаврівський , М., & Тарнавський , А. (2021). ВЛАШТУВАННЯ ПЛАНІВ ЕВАКУАЦІЇ – СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОГО ТА ЖИТЛОВОГО СЕКТОРУ. ГРААЛЬ НАУКИ, (6), 93-98. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.25.06.2021.017

Анотація

В статті проаналізовано нормативні документи та наукові публікації в яких висвітлені вимоги та проблеми ефективної евакуації людей з об’єктів і приміщень промислового та житлового сектору. Зроблено висновок, що одним з найважливіших факторів, який впливає на швидкість і якість проведення евакуації, є правильно та інформативно оформлений план евакуації з приміщення, будівлі або споруди. Основною метою статті є висвітлення проблеми необхідності правильного та інформативного проектування планів евакуації на випадок аварій чи пожежі, що є одним із складових чинників забезпечення цивільної безпеки об’єктів промислового та житлового сектору. Доведено, що правильне проектування, розміщення та оформлення планів евакуації є першочерговим завданням суб’єктів господарювання, як складової частини забезпечення цивільної безпеки об’єктів промислового та житлового сектору.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.25.06.2021.017
PDF

Посилання

Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні (Наказ МВС України). № 1417. (2014). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0252-15#Text.

Про затвердження Правил пожежної безпеки на ринках України (Наказ МВС України). № 470. (2017). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0795-17#Text.

Ідентифікація безпечності. Знаки на планах евакуації: ДСТУ ISO 23601:2019. (2019). Київ: ДП “УкрНДНЦ”.

Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки: ДСТУ EN ISO 7010:2019. (2019). Київ: ДП “УкрНДНЦ”.

Сукач, Ю. Г., Бабаджанова, О. Ф., & Сукач, Р. Ю. (2017). Захист населення та територій від надзвичайних ситуацій на стадії проектування об’єктів. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, (16), 106-111.

Гаврись, А. & Данилевський, Д. Використання програмного забезпечення для планування евакуації населення внаслідок хімічної аварії. Інформаційна безпека та інформаційні технології: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практична конференції молодих учених, студентів і курсантів (с. 162-164). 2020, Львів, Україна: ЛДУ БЖД.

Ємельяненко, С. О., & Кузик, А. Д. (2014). Евакуація як фактор впливу на пожежні ризики загибелі у житлових будинках. Пожежна безпека, (25), 32-38.

Митина, Н. Б., Плис, М. М., Рогалев, М. В. & Малиновская, Н. В. (2016). Евакуаційні заходи як спосіб захисту населення в надзвичайних ситуаціях. Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия: Безопасность жизнедеятельности, (93), 191-196.

Івануса, А. І. & Рак, Ю. П. (2013) Підходи управління проектом безпечної евакуації людей на стадіонах в умовах надзвичайних ситуацій. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, (vol. 1, 10), 145-147. https:doi.org/10.15587/1729-4061.2013.6760.

Холщевников, В. В. Проблема беспрепятственной эвакуации людей из высотных зданий и пути ее решения. Городской строительный комплекс и безопасность жизнеобеспечения граждан: сборник докладов, часть 1 (с. 46-53). 2005, Москва, Россия: МГСУ.

Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення: ДСТУ ISO 3864-1:2005. (2005). Київ: Держспоживстандарт України.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 16 | Завантажень: 11 |