ПРО ВИКОРИСТАННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ У МІКРОКОНТРОЛЕРНИХ СИСТЕМАХ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЗАДАЧ ФУНКЦИОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ
PDF

Як цитувати

Журавель , І., & Сайківська , Л. (2021). ПРО ВИКОРИСТАННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ У МІКРОКОНТРОЛЕРНИХ СИСТЕМАХ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЗАДАЧ ФУНКЦИОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ. ГРААЛЬ НАУКИ, (6), 194-195. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.25.06.2021.032
https://doi.org/10.36074/grail-of-science.25.06.2021.032
PDF

Посилання

Квашнін, В. О., Бабаш, А. В. & Квашнін, В. В. (2017) Програмування та застосування мікроконтролерів STM 32 F4 Discovery. Краматорськ: ЦТРІ «Друкарський дім».

Thornton, Scott (2018) Real-time vs. a standard operating system & How to choose an RTOS. Вилучено із https://www.microcontrollertips.com/real-time-standard-how-to-choose-rtos/

Курниц, А. (2011) FreeRTOS – операционная система для микроконтроллеров. Журнал «Компоненты и технологии», (2), 96-100. Вилучено із https://kit-e.ru/assets/files/pdf/2011_02_96.pdf

Журавель, І. В. & Сайківська, Л. Ф. Особливості використання операційних систем реального часу у мікроконтролерних системах. Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті: матеріали 24-й Міжнар. молодіж. форуму (с. 190-191). 7-9 квітня 2020, Харків: ХНУРЕ.

Сайківська, Л. Ф. (2015) Розробка та використання інформаційної технології для оцінки функціонального стану оператора зорового профілю. Технологический аудит и резервы производства. (4), 45-49. https://doi.org/ 10.15587/2312-8372.2015.47914.

Строев, В. М., Куликов, А. Ю., & Фролов, С. В. (2012) Проектирование измерительных медицинских приборов с микропроцессорным управлением. Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ».

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 15 | Завантажень: 16 |