ЖАНР ПОСЛАННЯ В ПОЕТИЧНОМУ ДОРОБКУ ІВАНА ЗЛАТОКУДРА
PDF

Ключові слова

лірика, вокативні жанри, модифікація, автор, адресат.

Як цитувати

Немченко , І. (2021). ЖАНР ПОСЛАННЯ В ПОЕТИЧНОМУ ДОРОБКУ ІВАНА ЗЛАТОКУДРА. ГРААЛЬ НАУКИ, (6), 239-245. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.25.06.2021.040

Анотація

Серед малодосліджених аспектів творчої діяльності українського письменника в сучасній Польщі Івана Златокудра (Яна Врецьони) лишається його жанрова система, зокрема вокативні різновиди. Мета. Метою нашої статті є розгляд жанрових модифікацій послання в ліричному доробку Івана Златокудра. Методи. Дослідження засноване на загальнонауковій методиці аналізу, синтезу, спостереження, добору та систематизації матеріалу. У статті використано елементи культурно-історичного, естетичного, герменевтичного, генологічного методів. Результати. Аналіз особливостей жанрового мислення Івана Златокудра засвідчує розмитість меж між окремими ліричними різновидами. Письменник не є прихильником творення жанроформ у чистому вигляді, згідно з класичними канонами. Жанрові модифікації в ужинку поета відзначаються розмаїттям, взаємовпливами, міжвидовою дифузією. Це відчутно і в громадянських, дружніх, родинних, любовних посланнях митця. Висновки. Для художнього світу Івана Златокудра характерне багатоманіття жанроформ, які тісно взаємодіють між собою, оприявнюючись у своєрідних синтетичних варіаціях. Жанр послання у версії поета має спільні риси з присвятою та епістолою.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.25.06.2021.040
PDF

Посилання

Мориквас Н. (2020). Винниківські пейзажі Івана Златокудра, або СВІДЧЕННЯ. Український літературний провулок. Люблін, (20), 31-37.

Назарець В. (2017). Жанрові форми адресованої лірики Лесі Українки. Літератури світу: поетика, ментальність і духовність,(9), 82-90.

Златокудр І. (2001). [Вірші, нотатки]. Український літературний провулок. Білосток, (1), 33-42.

Златокудр І. (2002). [Вірші, спогади]. Український літературний провулок. Білосток – Криниця – Перемишль – Холм – Більськ Підляський, (2), 43-56.

Златокудр І. (2004). Листок грозою зірваний: вірші. Український літературний провулок. Люблін, (4), 38-47.

Златокудр І. (2005). Сниться яблуко в долоні: вірші. Український літературний провулок. Люблін, (5), 61-71.

Златокудр І. (2006). Із любовних балад. Український літературний провулок. Білосток, (6), 72-80.

Златокудр І. (2009). Кольорами нетривожними. Лігниця: ДОТ.

Златокудр І. (2012). В раю твого садах: вірші. Львів: СПОЛОМ.

Златокудр І. (2014). Авторський вечір: вірші. Львів: СПОЛОМ.

Златокудр І. (2019). Дум сувій: вірші. Львів: СПОЛОМ.

Златокудр І. (2019). Дум сувій з автографом літ: вірші. Український літературний провулок. Люблін, (19), 11-18.

Златокудр І. (2020). Вікна мого винниківського дому. Яблуня на порозі осені. Український літературний провулок. Люблін, (20), 13-24.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 12 | Завантажень: 9 |