MODERN BUSINESS WRITING: FUNCTIONAL LANGUAGE OF REQUESTING INFORMATION AND ITS RENDERING INTO UKRAINIAN
PDF

Як цитувати

Sichka , V., & Kachmar , O. (2021). MODERN BUSINESS WRITING: FUNCTIONAL LANGUAGE OF REQUESTING INFORMATION AND ITS RENDERING INTO UKRAINIAN. ГРААЛЬ НАУКИ, (6), 246-249. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.25.06.2021.041
https://doi.org/10.36074/grail-of-science.25.06.2021.041
PDF

Посилання

Зеліч (Яцко) В. В. (2015). Ділові переговори та етика у міжнародному бізнесі: навч.-метод. комплекс. – Ужгород: ДВНЗ “УЖНУ”

Качмар О. Ю. (2017). Роль суб’єкта дискурсу як параметр його диверсифікації. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог: Вид-во НаУОА. – Вип. 67. (с. 145–147). Вилучено з https://eprints.oa.edu.ua/7574/1/48.pdf

Корунець І. В. (2017). Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): підручник / І. В. Корунець. – 5-те вид., виправ. і допов. – Вінниця: Нова Книга

O’Keefe Margaret, Lansford Lewis, Wright Ros, Frendo Evan, & Wright Lizze. (2018). Business Partner. – Pearson Education Limited. Harlow, United Kingdom

Functional language and why we should teach it to exam students. Вилучено з https://www.cambridge.org/elt/blog/2019/09/26/functional-language-exam-students/

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 12 | Завантажень: 10 |