ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНОГО ТА МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
PDF

Ключові слова

вправи, гігієнічні рекомендації, норми, освіта, плани, фізичне виховання, школярі.

Як цитувати

Кожокар , М., Палагнюк , Т., Васкан , І., Дороніна , Т., Цибанюк , О., Гнесь , Н., & Лясота , Т. (2021). ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНОГО ТА МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЇ. ГРААЛЬ НАУКИ, (6), 305-316. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.25.06.2021.051

Анотація

Авторами статті проаналізовано нормативне та методичне забезпечення фізичного виховання дітей та молоді Австро-угорської імперії. Розглянуто інструкції щодо організації навчання в реальних школах та гімназії кінця ХІХ – початку ХХ ст, окреслено вимоги до учителя фізичної культури, визначено обов’язкові організаційні здібності, його обізнаність не тільки в системах гімнастики, а рухливих та спортивних іграх, вправах легкої атлетики тощо. Виокремлено норми виконання основних рухів, зокрема стрибків у висоту та довжину. Проаналізовано журнали даного періоду, що на своїх сторінках висвітлювали методичні аспекти організації фізичного виховання в школах імперії.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.25.06.2021.051
PDF

Посилання

Від наших товариств. (1912). Нова Буковина. (19), 3.

Гнесь Н.А. (2007) Становлення і розвиток фізичного виховання учнів народних школах Буковини (1869-1918) (автореф. дис. …канд. пед. наук). Ів-Франківськ, Україна.

Держаний архів Чернівецької області. (1904) Ф. 211. Краевой школьный совет. Оп. 1. ед. хр. 7376. Приказ Министерства культов и просвещения про введение обязательного преподавания гимнастики и организации спортивных игр. Копия. 6 л.

Держаний архів Чернівецької області. (1913) Ф. 211. Краевой школьный совет. Оп. 1. ед. хр. 13087. Указание Министерства культов и просвещения и переписка с Краевым Управлением Буковины о назначении врачей в школах и педагогических училищах.

Держаний архів Чернівецької області. (1910) Ф. 211. Оп. 1. ед. хр. 11328. Переписка с уездными школьными советами Буковины по проекту увеличения школьных инспекторов на Буковине. 8 л.

Держаний архів Чернівецької області. (1912) Ф. 211. Краевой школьный совет. Оп. 1. ед. хр. 12193. Переписка уездными школьными советами Буковины о принятии мер для устранения антисанитарного состояния школьных помещений.

Держаний архів Чернівецької області. (1914) Ф. 211. Краевой школьный совет. Оп. 1. ед. хр. 12219. Указание Министерства культов и просвещения и циркуляр средним школам Буковины об ознакомлении учащихся с правилами сигнализации альпинистов. 12 л.

Законъ изъ дня 14 Мая 1869. (1869) Которымъ установляютъ ся засады ученія дотычно школъ народніхъ. 378.

Маковій О. (1904) Про дитячі забави. Bukowiner Schule. Czernowits. 137-145.

Распоряженє ц.к. міністеріъ въроисповъданя и просвъты зъ дня 8. Юнія 1890, нр. 9782, которимъ на подставъ 17 краєвого закона зъ дня 30. Януарія 1873 (Д.З. кр. Нр. 9) нормуючого основанє, удержанє и посъщенє публичнихъ народнихъ школъ, въ порозумъню зъ Краєвымъ Выдълом и зъ Міністерствомъ Внутренныхъ Дълъ выдаються для герцогства Буковины приписы о устройствъ школьнихъ будинковъ публичнихъ загальнихъ народнихъ и выдъловыхъ школъ и остараню о здоровє въ сихъ школахъ. (1890) Дневникъ законовъ и Роспоряженій для герцогства Буковины. (ХІV), 61.

Цибанюк О.О. (2014) Організаційна структура управління системою фізичного виховання школярів Буковини (ІІ половинa ХІХ – початoк ХХ ст.). Педагогічна освіта: теорія і практика. (17), 268-272.

Шкурган Н. (1900) Відчит популярний про вихованє. Bukowiner Padagogische Blatter. (13), 208-210.

Adolf Spies – der Vater des Schulturnen. (2005) Sportgeschichte. Jahn'sches Turnen. (Uscf. 2005). 4-6.

Die Osterreichische mittelschule fur Landgemeinden auf dem Weltausstellungsplatze. (1873) Wien: selfVerlag des Comites. 25.

Die Realschule. (1873) Zeitschrift fur Realschulen Burgerschulen und verwandte Anstalten. III. Wien: Verlang der Redaction, 1873. 112.

Entwurf der Organization der Gymnazien und Realschulen in Osterreich. (1875). Vom Ministerium des Cultis und Unterrichts. Wien: Im k.k. Schulbucher.

Fetter J. (1891) Lehrplane und Jugendspiele. Osterreichische mittelschule. Wien. 10-33.

Huemer J. (1891) Correferat des Directors Dr. Johann Huemer. Osterreichische mittelschule. Wien. 17.

Instructionen fur den Unterricht an den Gumnasien in Osterreich. (1884) Wien: Im kaiserlich-koniglichen Schulbucher-Verlage. 314 р.

Instructionen fur den Unterricht den Realschulen in Osterreich im Anschlusse an einen Normallehrplan. (1899).Wien. 256 р.

Memorandum dem hohen t.t. Ministerium fur Cultus und Unterricht des Lehrplan fur den Unterricht im Turnen am den Gimnasien, Real-gimnasien, Realschulen. (1898) Wien. 31 р.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 15 | Завантажень: 9 |