ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ВИКЛАДАЧЕМ ТА СТУДЕНТАМИ ЗВО В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
PDF

Ключові слова

організація дистанційного навчання; заклад вищої освіти; взаємодія викладача і студентів; переваги та недоліки дистанційного навчання.

Як цитувати

Радченко , О., & Вихор , С. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ВИКЛАДАЧЕМ ТА СТУДЕНТАМИ ЗВО В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. ГРААЛЬ НАУКИ, (6), 317-321. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.25.06.2021.052

Анотація

Статтю присвячено проблемі аналізу можливостей і особливостей організації взаємодії між викладачем та студентами у процесі вивчення педагогічних дисциплін у закладі вищої освіти. Представлено практичний досвід роботи під час організації дистанційного навчання.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.25.06.2021.052
PDF

Посилання

Мороз С. А, Романовський О. Г., Мороз В. М., Домбровська С. М., Грень Л. М., Помаза-Пономаренко А. Л. (2020). Дистанційна форма здобуття вищої освіти: аналіз думки студентів щодо якості, переваг і недоліків. Інформаційні технології і засоби навчання. Том 79, (5), 276-295. https://doi.org/10.33407/itlt.v79i5.3340

Світлана Вихор, Ольга Радченко (2021). Особливості практичного впровадження дистанційного навчання під час викладання предметів педагогічного циклу у ЗВО. Актуальні питання гуманітарних наук. Вип. 35, Том 1, 297-305. https://doi.org/10.24919/2308-4863/35-1-46

Бровченко А. К. (2020). Можливості інтерактивної взаємодії студентів та викладачів у процесі дистанційного навчання з позиції особистісного підходу. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Психологія. Том 31 (70), (4), 183-190. http://psych.vernadskyjournals.in.ua/journal/4_2020/30.pdf

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 25 | Завантажень: 13 |