ФАКТОР СПОРІДНЕНОСТІ ПРИ ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ
PDF

Ключові слова

іноземні мови, викладання іноземних мов, міжкультурна комунікація, мовні одиниці

Як цитувати

Кулина , І., & Березіна , Ю. (2021). ФАКТОР СПОРІДНЕНОСТІ ПРИ ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ. ГРААЛЬ НАУКИ, (6), 329-331. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.25.06.2021.054

Анотація

У статті досліджується сучасна німецька і українська мови, як представники германської і слов’янської гілок великої індоєвропейської мовної сім’ї, тапроводиться аналіз їхніх спільних рис, що може бути застосовано у процесі опанування іноземною мовою.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.25.06.2021.054
PDF

Посилання

Ю.Н. Абдуллаєв, А.М. Бушуй (2000). «Іноземні мови в сучасному світі і еволюція методики навчання». Ташкент.

С.Н. Денисенко (2002). Іноземні мови у сучасному світі». Харків: Константа

П.М. Донец (2002). «О категории эвентонима». Харьков: Вестн. Харьковского ун-та (567), с. 170-175

І.Г. Кулина, Ю.О. Березіна (2021) «Міжкультурна комунікація як підґрунтя викладання іноземної мови». Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (35)

Селіванова О.О. (2010). Лінгвістична енциклопедія. Полтава: Довкілля-К.

Левицький В.В. (2008). Основи германістики. Вінниця: Нова Книга.

Kiel, E. (2014). Kulturelle Kompetenz. In Grabowski J. (Ed.), Sinn und Unsinn von Kompetenzen: Fähigkeitskonzepte im Bereich von Sprache, Medien und Kultur (pp. 133-152). Opladen; Berlin; Toronto: Verlag Barbara Budrich. doi:10.2307/j.ctvddzg18.9

Wood, S. (2001). Sprachpolitik: Some Socio-Political Effects of English in Germany. International Journal of Politics, Culture, and Society, 14(3), 621-642. Retrieved June 13, 2021, from http://www.jstor.org/stable/20020096

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 11 | Завантажень: 10 |