СТУПЕНІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
PDF

Як цитувати

Діордій , К., & Радзівіл , К. (2021). СТУПЕНІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ. ГРААЛЬ НАУКИ, (6), 351-353. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.25.06.2021.061
https://doi.org/10.36074/grail-of-science.25.06.2021.061
PDF

Посилання

Галус О. М., (2010). Соціалізація особистості: сутність, концептуальні підходи у наукових теоріях, напрямах, школах. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна", (2), 69-75. Вилучено з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2010_2_19

Герчанівська П. Е. (2014). Індивід, суб’єкт, особистість, індивідуальність як базові концепти теоретичної культурології: нові підходи і стратегії. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури, (35), 78-86. Вилучено з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apitphk_2014_33_12.

Коваленко А. Б. (2017). Теоретичні засади визначення структури соціальної ідентичності особистості. Наукові студії із соціальної та політичної психології, (40), 80-87. Вилучено з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nsspp_2017_40_11.

Шульга А. М. (2012). Поняття "людина", "особистість", "індивід", "громадянин" як елементи професійної правосвідомості юриста. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, (1), 65-69. Вилучено з: ttp://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2012_1_12.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 14 | Завантажень: 17 |