АНКЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ УДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
PDF

Ключові слова

вища медична освіта, анкетування, удосконалення якості, освітні послуги, зворотній зв’язок, навчальний процес.

Як цитувати

Курило , Т. (2021). АНКЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ УДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ. ГРААЛЬ НАУКИ, (6), 363-368. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.25.06.2021.064

Анотація

Визначено, що розбудова громадського здоров'я потребує фахівців, здатних швидко реагувати на виклики та загрози з урахуванням принципів доказовості. Встановлено що вища медична освіта нині стрімко розвивається і погляди науковців медичної галузі спрямовані на удосконалення якості освітніх послуг, підготовки фахівців, що будуть затребувані на ринку праці в майбутньому. З’ясовано, що анкетне опитування як форма зворотного зв’язку здатне допомогти в вирішенні даного завдання, проте недостатньо розроблене на рівні додипломної вищої медичної освіти. Розглянуті основні напрямки, які потребують дослідження для удосконалення якості освітнього процесу з дисципліни та розроблені і представлені опитувальники з даних питань.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.25.06.2021.064
PDF

Посилання

Gruzeva,T., Kurylo, T. (2017). Educational Requirements and Practice of Public Health Professionals Training in the Republic of Poland as a Basis for Formation of Educational Programs in Ukraine. Health problems in Ukraine and Poland ( рр. 46-52). Lviv: Editorial House of the Lviv Regional Charity Fund “Medicine and Law”.

Gruzieva, T.S., Hrechyshkina, N.V., Kurylo, T.M., Zamkevych, V.B. (2017). Curriculum of Public Health Professionals Training in Ukraine. Public health forum - Jornal of Polish Society of Public Health, III (XI) NR 3 (42), 200.

Грузєва, Т.С., Курило, Т.М. (2017). Особливості підготовки фахівців громадського здоров'я в Республіці Казахстан. Україна. Здоров'я нації - Науково-практичний журнал, 1 (42), 162-165.

Курило Т.М. Біостатистика як основа розвитку наукового потенціалу майбутніх лікарів. Сучасні тенденції розвитку науки (частина І): матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (с. 39-40). 25-26 квітня, 2020, Київ, Україна: МЦНіД.

Kurylo T.M. Approaches to the Formation of Scientific Skills in Medical Students while Studying Biostatistic. Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference «Science and Practice: Implementation to Modern Society» (рр. 151-156). May 6-8, 2020, Manchester, Great Britain: Peal Press Ltd.

Коваль М.С. (2018) Анкетування у навчальних закладах ДСНС України. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, (51), 266-269.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 9 | Завантажень: 8 |