АРТЕРІО-ВЕНОЗНА ГІПЕРТЕНЗІЯ У ХВОРИХ НА ЕГ ІІ СТ.: МОЖЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ
PDF

Ключові слова

есенційна гіпертензія, артеріо-венозна гіпертензія, добовий ритм АТ, «не діпери», центральний венозний тиск.

Як цитувати

Плеш , І., Гайдич , Л., & Бойчук , Г. (2021). АРТЕРІО-ВЕНОЗНА ГІПЕРТЕНЗІЯ У ХВОРИХ НА ЕГ ІІ СТ.: МОЖЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ. ГРААЛЬ НАУКИ, (6), 369-373. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.25.06.2021.065

Анотація

У 56 хворих на есенційну гіпертензію (ЕГ) ІІ ст. вивчали циркадіанний ритм артеріального тиску на апаратному комплексі “Solvaig” за традиційною методикою в активний – кожні 15 хвилин та 0,5-1 год. у пасивний періоди доби. За авторською методикою ангіотензіотонореобарографії в день добового моніторування АТ на вільній верхній кінцівці визначали тиски замикання артерій та вен в динаміці повільної компресії (ТЗВ, ТЗА) та відмикання артерій та вен під час повільної декомпресії (ТВА, ТВВ). Встановлено, що у 2/3 обстежених виявлено добовий ритм АТ «не діперів» (ND та NP). У більшості хворих ND та NP артеріальна гіпертензія поєднана з підвищеним та високим центральним венозним тиском визначеним за пропонованою методикою (ТЗВ ) та підтвердженим класичною за методикою Вальдмана. Отже, у більшості обстежених хворих на ЕГ ІІ ст. «не діперів» виявлена артеріо-венозна гіпертензія (АВГ), що слід враховувати при фармакотерапії антигіпертензивними засобами.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.25.06.2021.065
PDF

Посилання

Алипова, О. Є. (2014). Артеріальна гіпертензія в контексті судинного ремоделювання: вирішені та невирішені питання. Запорожский медицинский журнал, № 2, 72-76.

Горбунов, В.М. (2015) Суточное мониторирование артериального давления: современные аспекты: учеб.-метод. пособ. Москва: Логосфера.

Safar, M.E., Levy, B.I.(2015). Studies on arterial stiffness and wave reflections in hypertension. American Journal of Hypertension, 28, 1–6.

William, B.W. (2016). Blood pressure monitoring in cardiovascular medicine and therapeutics. Third edition. Humana Press, 430.

Батаева, Ю.Е., Кириченко, В.А., Кисельгов, Е.Н., Кульбашевский, В.В., Сергеев, В.Г. (2015). Исследование эндотелиальной регуляции сосудистого тонуса. Вестник эпилептологии, 1(19-20), 49-62.

Полупанов, А.Г., Мамасаидов, Ж.А., Гелесханова, Ю.Н., Алимбекова, Д.А., Ческидова, Н.Б., Романова, Т.А. (2015). Артериальная жесткость и структурное состояние сонных артерий: взаимосвязь с суточным профилем артериального давления у больных эссенциальной гипертензией. Артериальная гипертензия. 2015, № 21(6), 577-586.

Сасонко, М. Л. (2015). Интегральная оценка состояния сердечно-сосудистой системы у пациентов с артериальной гипертензией на основе параметров макроциркуляции и микроциркуляции (дис. к-та мед. наук) Москва, Росія, 138.

Шкарин, В. В., Ложакова, М. В. (2011). Значение нарушений микроциркуляции как контргипотензивного механизма при эссенциальной артериальной гипертензии. Современные технологии в медицине, 4, 89-94.

AxelR. Pries. (2014). Microcirculation in hypertension and cardiovascular disease. European Heart Journal Supplements, 16, 28–29.

Плеш, І.А., Пішак, О.В., Владковський, І.К., Ковальчук, П.Є. (2001). Патент України № 34831 А UA A61B5|02 15.03.2001 Бюл. №2. Пристрій для імпедансної ангіотензіотонометрії.

Плеш, І.А., Борейко, Л.Д., Сливка, Н.О., Каратєєва, С.Ю., Кшановська, Г.І., Петрюк, М.О. (2019). Деякі особливості функціонального стану серцево-судинної системи у хворих на есенційну гіпертензію ІІ ст. залежно від варіантів циркадінного ритму артеріального тиску. Клінічна та експериментальна патологія. 2019, №1 (67), 155-157.

Hermida, R.C, Smolensky, M.H., Ayala, D.E. (2013) Ambulatory Blood Pressure Monitoring Recommendations for the Diagnosis of Adult Hypertension, Assessment of Cardiovascular and other Hypertension–associated Risk and Attainment of Therapeutic Goals. Chronobiol. Int., 3 (30), 355-410.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 9 | Завантажень: 8 |