ХУДОЖНЯ ДОЦІЛЬНІСТЬ МУЗИКИ В СИСТЕМІ АНТИЧНИХ ВИДОВИЩ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ
PDF

Ключові слова

музика, античні видовища, сценічні жанри,антична трагедія, античний хор.

Як цитувати

Белименко , Л. (2021). ХУДОЖНЯ ДОЦІЛЬНІСТЬ МУЗИКИ В СИСТЕМІ АНТИЧНИХ ВИДОВИЩ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ. ГРААЛЬ НАУКИ, (6), 429-433. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.25.06.2021.081

Анотація

У системі сценічних мистецтв ХХІ століття все більше набувають популярності мюзикли, естрадні вистави, театралізовані видовища та свята тощо. Відбувається динамічне відродження музичної святкової та обрядової культури. Для розуміння художньої доцільності музики в системі сценічних мистецтв, з метою дослідження генезису музики як дієвої основи видовищ є потреба розглянути її витоки на прикладі музики античної трагедії та комедії. Дані сценічні жанри можна вважати прототипами сучасних мюзиклів та естрадних вистав. Саме їх музична драматургічна основа стала першоосновою для створення сучасних сценічних форм. Доведено, що саме античні видовища, які у своїй основі містили тематичну музику, що розвивала сценічну дію, створили передумови для сутнісного музичного наповнення сучасних видовищних форм та стали їх своєрідним прототипом у сценічних формах та жанрах.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.25.06.2021.081
PDF

Посилання

Аристотель. (1957) Поэтика. Москва: Гослитиздат.

Боннар, А. (1992) Греческая цивилизация. От Илиады до Парфенона (О. В. Волков, пер. с франц.).(Т. 1) Москва: Искусство.

Деркач, С.М. & Чистяков, О.О. Класифікація масових свят як мистецької форми. Scientific researches and methods of theircarrying out: world experience and domestic realities: за матеріалами І Міжнародної науково-практичної конференції (с. 656-658). 2 квітня, 2021, ГО «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна), ТОВ «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія).

Мельник, М.М. Мюзикл як феномен мистецтва української естради ХХІ століття. Економіка і культура України в світових глобалізацій них процесах: позиціонування і реалії: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (с. 137-140). 22 березня,2018, Київ, Україна.

Мельник, М. М. (2009) Театралізований тематичний концерт як синтетичний жанр сценічних мистецтв (дис. … канд. мистецтвознавства). Київський національний університет культури і мистецтв. Київ, Україна.

Обертинська, А.П. (1992) Історія масових свят. Київ: НМК ВО.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 9 | Завантажень: 10 |