ВПЛИВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА НА РОЗВИТОК РИНКУ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ
PDF

Ключові слова

підприємницьке середовище, ринок інноваційних технологій, фактор, інноваційна активність, екосистемний підхід.

Як цитувати

Шлафман , Н., Бондаренко , О., Захаров , О., & Штока , Є. (2021). ВПЛИВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА НА РОЗВИТОК РИНКУ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ. ГРААЛЬ НАУКИ, (7), 28-40. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.27.08.2021.002

Анотація

У статті викладені теоретичні підходи до виявлення взаємозв’язку факторів, що характеризують стан підприємницького середовища, з розвитком ринку інноваційних технологій. Розвинено методичний підхід до виявлення взаємозв’язку факторів, що характеризують стан підприємницького середовища, з розвитком ринку інноваційних технологій, який базується на екосистемному підході, графічному методі аналізу, методах аналогії та логічного дослідження та визначенні системи факторів, що характеризують стан підприємницького середовища в контексті розвитку ринку інноваційних технологій. Верифіковано гіпотезу щодо існування взаємозв’язків факторів, що характеризують стан підприємницького середовища, та розвитку ринку інноваційних технологій.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.27.08.2021.002
PDF

Посилання

Варналій З. С. (2001) Мале підприємництво: основи теорії і практики с.23. К. : Т-во «Знання».

Мельник М.І. (2012) Формування бізнес-середовища України в умовах інституційних трансформацій с.63. Львів : ІРД НАН України.

Global Entrepreneurship Monitor. Retrieved from: www. gemconsortium.org

Кулбатыров Н.Н., Каменова С.Б. & Асенова А.Е. (2014) Факторный анализ текущего состояния бизнес-климата в регионах Казахстана (с. 322-326). ПСЭ.

Сайт Фонду Кауфмана. Вилучено з: http://www.kauffman.rg/

Jankauskas V. & Seputiene J. (2009) The impact of the institutional environment on the economic development. Ekonomika (87), 141-153.

Stel A., Carree M. & Thurik R. (2005) The effect of entrepreneurial activity on national economic growth. Discussion paper no. 405 on entrepreneurship, growth and public policy. Max Planck Institute for Research into Economic Systems, Jena.

Valliere D. & Peterson R. (2009) Entrepreneurship and economic growth: evidence from emerging and developed countries. Entrepen Reg Dev 21(5–6), 459–480.

Acs Z.J. (2007) How is entrepreneurship good for economic growth? Innovations 1(1), 97–107

Holienka M. et al. (2016) Entrepreneurial Environment and Economic Growth: What Affects the Productiveness of Business Activity at Macro Level? Springer International Publishing Switzerland.

Маликов Р. & Гришин К. (2014) Моделирование параметров развития институциональной конфигурации региональной деловой среды. Экономическая политика ( 6), 171–186.

Солодилова Н., Маликов Р. & Гришин К. (2017) Региональная система предпринимательства: параметры развития и потенциал реконфигурации. Экономика региона 13(4), 1107–1122. htpp://doi: 10.17059/2017-4-11

Charis Vlados & Dimos Chatzinikolaou (2019) Methodological Redirections for an Evolutionary Approach of the External Business Environment. Journal of Management and Sustainability 9(2). Retrieved from: https://doi.org/10.5539/jms.v9n2p25

Doing Business. Оценка бизнес-регулирования. Download from: https://russian.doingbusiness.org/ru/custom-query

Дані офіційного сайту Державної служби статистики України. Вилучено з www.ukrstat.gov.ua

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 14 | Завантажень: 14 |