СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА КОМУНІКАЦІЯ В СИСТЕМІ ЗАСОБІВ УНОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ
PDF

Ключові слова

соціально-правова комунікація, інформаційне суспільство, комунікативна функція права, право, інформація.

Як цитувати

Оніщенко , Н. (2021). СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА КОМУНІКАЦІЯ В СИСТЕМІ ЗАСОБІВ УНОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ. ГРААЛЬ НАУКИ, (7), 90-95. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.27.08.2021.013

Анотація

стаття присвячена висвітленню сучасних аспектів соціально-правової комунікації в системі засобів унормування інформаційного простору. Обґрунтовуються переваги соціально-правового підходу у дослідженні інформаційного суспільства. Окрема увага приділена питанням соціального призначення права у сучасному демократичному суспільстві, зокрема, його комунікативній функції. Визначено структуру соціальної комунікації, а також особливості її правової форми. Обґрунтовується необхідність забезпечення належного правового регулювання відносин в межах сучасного інформаційного суспільства на національному та міжнародному рівнях

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.27.08.2021.013
PDF

Посилання

Ницше, Ф. (1996). По ту сторону добра и зла. Сочинения, (Т. 2, c. 238-406). Москва: Мысль.

Андреєв, Д. В. (2013) Взаємодія влади та громадськості: механізми соціально-правової комунікації. Київ: Бізнесполіграф.

Хёффе, О. (1994) Политика. Право. Справедливость. Основоположения критической философии права и государства. Москва: Гнозис.

Шемшученко, Ю. С., Оніщенко, Н. М., Пархоменко, Н. М., Стоєцький, С. В., Фощан, Я. І., Макаренко, Л. О., Львова, О. Л. & Сунєгін, С. О. (2015). Концепція удосконалення діалогу громадянського суспільства, особи та держави в контексті забезпечення та захисту прав людини в Україні. Київ: Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 15 | Завантажень: 9 |