ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ СУСПІЛЬНО-ДЕРЖАВНОГО РОЗВИТКУ: РИЗИКИ ІННОВАЦІЙ
PDF

Ключові слова

цифровізація, соціальна відповідальність, право, мораль, права і свободи людини.

Як цитувати

Сунєгін , С. (2021). ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ СУСПІЛЬНО-ДЕРЖАВНОГО РОЗВИТКУ: РИЗИКИ ІННОВАЦІЙ. ГРААЛЬ НАУКИ, (7), 96-104. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.27.08.2021.014

Анотація

у статті досліджуються соціальні ризики цифрової трансформації суспільно-державного розвитку. Відзначається, що ризики сучасних цифрових інновацій у значній мірі закладені у філософсько-світоглядних, ідеологічних константах соціального розвитку сьогодення. Наголошується на невід’ємності онлайн-життя сучасної людини від її офлайн-відносин, у зв’язку із чим з кожним роком індивіду стає все складніше орієнтуватися в специфіці відповідної комунікації. Детально висвітлюється проблема забезпечення належного рівня соціальної відповідальності в умовах віртуалізації суспільного життя та основні передумови, необхідні для її вирішення. Робиться висновок, що основною передумовою забезпечення позитивних перспектив обмеженої цифровізації суспільних відносин є значне посилення рівня колективної та індивідуальної моральної свідомості.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.27.08.2021.014
PDF

Посилання

Фролова, Е. А. (2015). Теория естественного права (исторический аспект). Государство и право, (1), 71-79.

Берман, Г. Дж. (1999). Вера и закон: примирение права и религии (Д. Шабельников & М. Тименчик, пер. с англ.). Москва: Изд-во «Ad Marginem».

Овчинников, А. И. (2021). Цифровой «Левиафан» и права человека: риски инноваций в праве и государственном управлении. Юридическая техника, (15), 227-230.

Майнен, К. (1998). Виртуальная этика. Е. А. Азарова & С. В. Пушкова (ред.). Библиотеки за рубежом (с. 205-208). Москва: Рудо-мино.

Девятова, С. В. & Казарян, В. П. (2021). Проблема ценностно-этических ориентиров в цифровом обществе. Социально-политические наук, (т. 11, 1), 83-88. 10.33693/2223-0092-2021-11-1-83-88

Труфанова, Е. О. (2021). Приватное и публичное в цифровом пространстве: размывание границ. Galactica Media: Journal of Media Studies, (1), 14-38. https://doi.org/10.46539/gmd.v3i1.130

Про схвалення Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.12.2020 р. № 1556-р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-%D1%80/print

Онищук, І. І. (2020). Правове регулювання технологій штучного інтелекту: теоретико-прикладні та етичні засади. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, (3), 50-57. https://doi.org/10.32886/instzak.2020.03.06

Радутний, О. Е. Протистояння всього всьому. Використання технологій штучного інтелекту у протидії злочинності (с. 68-74). 5 листопада 2020. Харків: Право.

Номоконов, В. А. & Тропинина, Т. Л. (2012). Киберпреступность как новая криминальная угроза. Криминология: вчера, сегодня, завтра, (1 (24), 45-55.

Плотникова, Т. В. & Котельникова, О. В. (2020). Феномен киберпреступности в условиях ХХІ века. Право: история и современность, (3 (12), 141-150. 10.17277/pravo.2020.03.pp.141-150

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 15 | Завантажень: 9 |