ОБРИС ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИЛАМИ ОБОРОНИ В КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ
PDF

Ключові слова

державне управління, кризові ситуації, сили оборони, організаційно-функціональна структура, система.

Як цитувати

Гудима , О. (2021). ОБРИС ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИЛАМИ ОБОРОНИ В КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ. ГРААЛЬ НАУКИ, (7), 113-118. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.27.08.2021.018

Анотація

Сучасний світ не став і в середньостроковій перспективі не стане стабільнішим і безпечнішим. Більшість наявних загроз мають глобальний (забруднення довкілля, кліматичні зміни, виснаження ресурсів), мережевий (тероризм, кіберзлочинність, контрабанда наркотиків і зброї тощо) характер. Все це вимагає адекватних спільних підходів до боротьби із загрозами та забезпечення безпеки. Кожна загроза (потенційна та реальна) може перерости в кризову ситуацію різного рівня. Практика показує, що побудова дієвих організаційно-функціональних структур систем стратегічного рівня є однією з основних стримуючих факторів (механізми прогнозування, виявлення, локалізації та усунення наслідків кризових ситуацій) при реагуванні на кризові ситуації різного рівня. В статті розглянуто систему державного управління у воєнній сфері. На основі проведеного дослідження сформовано попередній обрис структури організаційно-функціональної структури системи державного управління силами оборони в кризових ситуаціях. В подальшому дослідження будуть спрямовані на уточнення зазначеної структури та її параметрів.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.27.08.2021.018
PDF

Посилання

Сунгуровський, Микола. (2014). Геополітичний аналіз балансу сил і змін у ньому на фоні російсько-українського конфлікту. Центр Розумкова. Вилучено з: https://www.razumkov.org.ua/upload/1400153819_file.pdf.

Про національну безпеку України (Закон України). № 2469-VIII (2018). Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text

Воронин, А. Н. (2010). Многокритериальное распределение ограниченных ресурсов. Проблемы управления и информатики, (4), 143–150.

Цвиркун, А. Д. (1982). Основы синтеза структуры сложных систем. Москва: Наука.

Антушев, Г. С. (1986). Методы параметрического синтеза сложных технических систем. Москва: Наука.

Баранов, Г.Л. & Макаров, А.В. (1986). Структурное моделирование сложных динамических систем. Київ: Наук. думка.

Брахман, Т.Р. (1984). Многокритериальность и выбор альтернативы в технике. Москва: Радио и связь.

Вермишев, Ю. Х. (1982). Методы автомтического поиска решений при проектировании сложных технических систем. Москва: Радио и связь.

Цветков, В.Я. (2005). Ситуационное управление образовательными учреждениями. Методы управления и моделирования в бизнесе и образовании, (9), 31- 33.

Соколов, К.О., Писарчук, О.О. & Гудима, О.П. (2016). Розроблення багатокритеріальної методики ситуаційного управління структурою і параметрами системи забезпечення інформаційної безпеки. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень, (3 (58)), 24–32.

Гудима, О.П. (2021). Аналіз науково-методичного апарату формування організаційно-функціональних структур стратегічного рівня. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, (1(71)), 139-145. DOI: https://doi.org/10.33099/2304-2745/2021-1-71/139-145

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 11 | Завантажень: 5 |