БІОАКУМУЛЯЦІЯВАЖКИХ МЕТАЛІВ СОРТАМИ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО В ДОНЕЦЬКОМУ ПРОМИСЛОВОМУ РЕГІОНІ
PDF

Ключові слова

ячмінь ярий, сорт, важкі метали, біоакумуляція.

Як цитувати

Бондарева , О., Вінюков , О., & Коноваленко , Л. (2021). БІОАКУМУЛЯЦІЯВАЖКИХ МЕТАЛІВ СОРТАМИ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО В ДОНЕЦЬКОМУ ПРОМИСЛОВОМУ РЕГІОНІ. ГРААЛЬ НАУКИ, (7), 137-141. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.27.08.2021.024

Анотація

Дослідження впливу сортового фактора на накопичення важких металів в зерні ячменю ярого виявили, що мідь та цинк поглинаються рослинами значно активніше, ніж свинець та кадмій - елементи найбільш токсичного 1 класу небезпеки. Для ячменю ярого найбільш стабільне накопичення міді(Cu), коефіцієнт варіації має саме низьке значення 12,3.Накопичення свинцю (Pb) і кадмію (Cd) в зерні ячменю ярого вказує на більшу чутливість до них: коефіцієнти варіації дорівнюють 25,0 і 23,3 відповідно. За інтенсивностю переходу із грунту в рослини ячменю ярого елементи розташовуються в ряд Zn>Cu>Cd>Pb.Підбір сортів ячменю ярого стійких до накопичення важких металів дасть змогу отримувати високоякісне зерно в умовах індустріальних регіонів.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.27.08.2021.024
PDF

Посилання

Кривіч, Н. Я.,Білявський,Ю. А.&Мандзик, Я. П. (2004).Вміст важких металів у ґрунті під озимою пшеницею та її продуктивність залежно від систем удобрення та способів основного обробітку.ВісникДАУ, (1), 61–68.

Самохвалова, В. Л., ФатеевА. И.&ЖуравлеваИ. М. (2008).Аспекты изучения и оценка состояния загрязненной тяжелыми металлами системы почва-растение.Агроекологічний журнал,(1), 28–36.

Фатеев, А.И., Мирошниченко, Н.Н.& Самохвалова, В.Л. (2001). Миграция, транс- локация и фитотоксичность тяжелых металлов при полиэлементном загрязнении почвы. Агрохимия, (3), 57−61.

Жеребная, Л.А. Роль корневых систем в блокировании поступления тяжелых металлов в генеративные органы растений. Ґрунтознавство та агрохімія на шляху до сталого розвитку України: матеріали міжнар. конф. (Кн. 3, c. 61−63). 2002, Вінниця, Україна.

Методические указания по определению тяжелых металлов в почвах сельскохозяйственных угодий и продукции растениеводства. (1992). М.: ЦИНАО.

Доспехов, Б.А. (1985).Методика опытного дела. М.: Колос.

Медведев, В.В. (2012). Мониторинг почв Украины. Концепция. Итоги. Задачи. К.: Городская типография.

Національна доповідь «Про стан родючості ґрунтів України». (2010). Київ.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 74 | Завантажень: 34 |