НАУКОВІ НАДБАННЯ ТА ШКОЛА АКАДЕМІКА В.Ф. ПЕРЕСИПКІНА
PDF

Ключові слова

сільськогосподарські культури, хвороби, імунітет, стійкість, захист рослин, наукова школа.

Як цитувати

Круть , М. (2021). НАУКОВІ НАДБАННЯ ТА ШКОЛА АКАДЕМІКА В.Ф. ПЕРЕСИПКІНА. ГРААЛЬ НАУКИ, (7), 142-150. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.27.08.2021.025

Анотація

Володимир Федорович Пересипкін (1914–2004) – видатний вчений-фітопатолог, доктор біологічних наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України, заслужений діяч науки, лауреат Державної премії України і премії Ради Міністрів СРСР. Учень видатного вченого-фітопатолога Т.Д. Страхова. Працював на керівних посадах в Уманському сільськогосподарському інституті (1946–1952 рр.) та Українській сільськогосподарській академії (Національний університет біоресурсів і природокористування України, 1952–2004 рр.). Впродовж 1957–1961 рр. за сумісництвом завідував відділом фітопатології Українського науково-дослідного інституту захисту рослин. Володимир Федорович зробив вагомий внесок у розвиток фітопатологічної науки. Під його керівництвом розроблено і широко впроваджено в виробництво комплексні системи захисту основних сільськогосподарських культур від хвороб. Багато зроблено і в галузі імунітету рослин. Автор понад 350 друкованих праць, зокрема 28 книг. Сформував наукову школу, підготувавши 4 докторів і понад 70 кандидатів наук.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.27.08.2021.025
PDF

Посилання

Кирик, М.М. & Піковський, М.Й. (2009). Видатний учений фітопатолог. Карантин і захист рослин, (9), 13.

Кирик, М.М., Антоненко, О.Ф., Марков, І.Л. & Піковський, М.Й. (2014). До 100-річчя від дня народження академіка Володимира Федоровича Пересипкіна. Карантин і захист рослин, (8), 15–17.

Лісовий, М.П. & Лісова, Г.М. (2007). Генетична детермінованість стійкості і сприйнятливості рослин. Захист і карантин рослин. Київ : Колобіг, (53), 231–235.

Лісовий, М.П. & Лісова, Г.М. (2006). Комбінативна мінливість вірулентності фітопатогенних грибів при статевому розмноженні. Захист і карантин рослин. Київ : Колобіг, (52), 45–48.

Лісовий, М.П. & Лісова, Г.М. (2008). Аналіз експериментальних досліджень вертикальної і горизонтальної (моногенної і полігенної) стійкості рослин проти збудників хвороб. Захист і карантин рослин. Київ : Колобіг, (54), 283–292.

Лісовий, М.П. & Лісова, Г.М. (2009). Причини втрати сортами стійкості проти збудників хвороб та шляхи її запобігання. Захист і карантин рослин. Київ : Колобіг, (55), 145–157.

Лісовий, М.П. Методичні основи створення штучних інфекційних фонів патогенів в селекції на стійкість. Захист і карантин рослин. Київ : Колобіг, (50), 41–51.

Лісовий, М.П. & Лісова, Г.М. (2013). Наукові основи генетичного захисту рослин в Україні. Захист і карантин рослин. Київ : Колобіг, (59), 168–175.

Лісовий, М.П., Лісова, Г.М, Афанасьєва, О.Г.,. Бойко, І.А. & Довгаль, З.М. (2013). Характеристика колекційного матеріалу пшениці озимої за стійкістю проти хвороб. Захист і карантин рослин. Київ : Колобіг, (59), 176–184.

Гунчак В.М. (2018). Мельник Павло Олексійович. Енциклопедія Сучасної України. (Т. 20, Медична – Мікоян, с. 125). М. Г. Железняк, В. М. Баранецький, В. П. Буркат, …, Я. С. Яцків (ред.). Київ : Ін-т енциклопед. досл-нь НАНУ.

Вергунов, В.А., Щебетюк, Н.Б., Анікіна, О.П., Піпан, Х.М., Грищенко, Т.Р. & Кириленко, Л.А. (2012). Національна академія аграрних наук України. Персональний склад (академіки, члени-кореспонденти, почесні та іноземні члени). 1991–2011 : біографічний довідник. В. А. Вергунов (відп. за випуск). Київ : Аграрна наука.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 27 | Завантажень: 11 |