ВЗАЄМОДІЯ ВИКЛАДАЧІВ УКРАЇНСЬКОЇ (РОСІЙСЬКОЇ) МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ ТА ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН ЯК ШЛЯХ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМ АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
PDF

Ключові слова

іноземні студенти, адаптаційні процеси, лінгвокульторологічна адаптація, фахова адаптація, навчальний процес.

Як цитувати

Гейна , О. (2021). ВЗАЄМОДІЯ ВИКЛАДАЧІВ УКРАЇНСЬКОЇ (РОСІЙСЬКОЇ) МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ ТА ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН ЯК ШЛЯХ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМ АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ. ГРААЛЬ НАУКИ, (7), 201-204. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.27.08.2021.037

Анотація

У статті розглянуто проблеми адаптації іноземних студентів до умов навчання в українських закладах вищої освіти. Досліджено методи та прийоми соціокультурної та фахової адаптації іноземних студентів у навчальному процесі та в позааудиторний час. Виявлено основні труднощі під час адаптаційного процесу та визначено шляхи їх успішнго подолання.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.27.08.2021.037
PDF

Посилання

Порох, Д. О. (2010). Соціокультурна адаптація як складник адаптаціїіноземних студентів до навчання у вищому закладі освіти. Соціальна педагогіка, 3, 47–54. Вилучено з: https://www.twirpx.com/file/690836/

Добротвор, О. В. & Щербина, І. Ю. (2017). Адаптація іноземних студентів у навчальний процес ВНЗ України. Вісник Національного авіаційного університету. Педагогіка, Психологія, 10, 51-54 Вилучено з: https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP/article/view/12481

Лаврик, М. (2019). Проблема мовної підготовки іноземних громадян на підготовчих відділеннях університетів у вітчизняній науковій думці. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, (4) (88). 63–76. Вилучено з: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/7436

Мізюк, В. М. (2014). Адаптація іноземних студентів до освітнього середовища Івано-Франківського національного медичного університету. Галицький лікарський вісник, 1, 82-84. Вилучено з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/glv_2014_21_1_30.

Моргунова, Н. С. (2015). Мовне портфоліо як інструмент самооцінки досягнень студентів у процесі навчання української мови як іноземної. Педагогіка та психологія, 51, 66-75. Вилучено з: https://zenodo.org/record/34169/files/51-066-075.pdf

Лапузина, Е. Н. (2017). Учебный русско-китайский математический

словарь. Вилучено з: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/35660/1/Book_2017_Lapuzina_Uchebnyy_russko-kitayskiy.pdf

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 18 | Завантажень: 5 |