ЕКОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА В ПОЛІПАРАДИГМАЛЬНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
PDF

Ключові слова

парадигма, поліпарадигмальний освітній простір, екологічна парадигма, парадигма екологічно-відповідального споживання.

Як цитувати

Толочко , С. (2021). ЕКОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА В ПОЛІПАРАДИГМАЛЬНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ. ГРААЛЬ НАУКИ, (7), 233-239. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.27.08.2021.043

Анотація

Актуальність екологічної парадигми в поліпарадигмальному освітньому просторі викликана складністю глобальної екосистеми та потребами соціуму у фахівцях зі здатністю креативного вирішення проблем, узгодження економічної діяльності зі стійким середовищем. Мета дослідження полягає у визначенні суперечностей, що зумовлюють упровадження екологічної парадигми в освітній процес, її структуру, підходи та принципи до управління екологічною освітою. У процесі здійснення теоретико-методичного дослідження екологічної парадигми в освітньому процесі було використано методи теоретичного (аналіз і синтез, ідеалізація, абстрагування, аналогія, екстраполяція, узагальнення, системний підхід, систематизація) та емпіричного дослідження (аналіз даних літературних джерел). Методи теоретичного та емпіричного дослідження використовували для осмислення суті поняття «екологічна парадигма», «екологічна компетентність здобувача освіти»; вивчення та узагальнення їхніх характеристик; узагальнення основних тенденцій у підготовці фахівців із вищою освітою.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.27.08.2021.043
PDF

Посилання

Kanishevska, L., Tolochko, S., Voitovska, O., Pershukova, O., & Shcherbak, I. (2021). Changing the modern educational paradigm on the example of European Union and Ukraine. Laplage em Revista, 7(1), 293–303.

Ridey, N. M., & Tolochko, S. (2017). Methodology of expert assessment of the results ofcognition, programs and development plans. In A. Bereza, T. Parczewska, & B. Bednarczuk (Eds.), Development and modernization of pedagogical and psychological sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine, 3, 170–189. Lublin, Poland: Izdevnieciba «Baltija Publishing».

Tolochko, S. (2016). Economic competitiveness and modern pedagogics definitions correlation. Baltic Journal of Economic Studies, 2(1), 101–107.

Tolochko, S. (2019). Professional-synergetic scientific-methodic competency of teachers in the postgraduate pedagogical education system. ScienceRise: Pedagogical Education, 4(31), 23–27.

Tolochko, S. (2020). Reforming of ukrainian educational system in the context of transborder integration into the world academic space. ScienceRise: Pedagogical Education, 2(35), 8–13.

Tolochko, S., Bordiug, N, & Knysh, І. (2020). Transversal competencies of innovative entrepreneurship professionals in lifelong education. Baltic Journal of Economic Studies, 6(3), 156–165

Tolochko, S., & Lymar, V. (2016). Innovation aspects of the postindustrial society. Trendy ve vzdělávání, 9, 1, 253–258.

Tolochko S., Lymar V., & Ridei N. (2016). Possibilities of utilization of the virtual environments in education. Edukacja – Technika – Informatykа, 2(16), 258–263.

Voitovska, O., Tolochko, S., & Bordyug, N. (2018). Lifelong Learning in Modern Strategies of Sustainable Development. Studia warmińskie, 55, 343–353.

Voitovska, O., & Tolochko, S. (2019) Lifelong Learning as the Future Human Need. Філософія і космологія, 22, 144–151.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 24 | Завантажень: 15 |