СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ
PDF

Ключові слова

екологічна компетентність, підготовка фахівців, аграрна галузь, екологічна освіта

Як цитувати

Бордюг , Н. (2021). СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ. ГРААЛЬ НАУКИ, (7), 258-261. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.27.08.2021.046

Анотація

Досліджено актуальність формування та подальшого розвитку екологічної компетентності майбутніх фахівців, окреслено певні недоліки сучасної екологічної освіти, розроблено зміст методики формування екологічної компетентності здобувачів.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.27.08.2021.046
PDF

Посилання

Бордюг, Н. С. (2017). Роль міждисциплінарної інтеграції у формуванні професійної компетентності майбутніх екологів. ScienceRise: Pedagogical Education, 4(12), 26–30.

Рідей, Н. М., & Толочко, С. В. (2018). Розвиток екологічної компетентності викладачів у системі післядипломної педагогічної освіти для сталого розвитку. Актуальні питання гуманітарних наук, 21 (2),144–148.

Толочко, С. В. (2020). Мотивація як важлива соціальна навичка та складова екологічної компетентності дітей та учнівської молоді. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 24 (1), 203–215.

Толочко, С. В., & Шкодин, А. В. (2020). Компетентнісна парадигма безпекової підготовки фахівців аграрної галузі. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 28, 4, 162–169.

Tolochko, S., Lymar, V., & Ridei, N.(2016) Possibilities of utilization of the virtual environments in education. Edukacja – Technika – Informatykа, 2(16), 258–263.

Tolochko, S. (2020). Reforming of ukrainian educational system in the context of transborder integration into the world academic space. ScienceRise: Pedagogical Education, 2(35), 8–13.

Bordiug, N. (2019).Сriteria and formation levels of professional competences of specialists of the nature protection branch in ecological monitoring. ScienceRise: Pedagogical Education, 4(31), 4–7.

Bordiug N., Rashchenko A., Les T. Workshop as a method of training future experts in techogenic and environmental safety. Науковий журнал «ScienceRise: Pedagogical Education». 2020. №3(36). С. 38-41.

Tolochko, S., Bordіug, N., & Knysh, I. (2020). Transversal competencies of innovative entrepreneurship professionals in lifelong education. Baltic Journal of Economic Studies, 6, 3, 156–165.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 13 | Завантажень: 7 |