ФОРМУВАННЯ ТЕМБРАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
PDF

Як цитувати

Ма , Ц., & Демидова , М. (2021). ФОРМУВАННЯ ТЕМБРАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. ГРААЛЬ НАУКИ, (7), 280-281. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.27.08.2021.053
https://doi.org/10.36074/grail-of-science.27.08.2021.053
PDF

Посилання

Денисов, А. (2018). Метаморфозы музыкального текста. (2-е изд.). Москва: Юрайт.

Єременко, О. В. (2003). Теорія і методика розвитку музичного сприймання в учнів основної школи. Суми: Сумський державний педагогічний університет.

Каузова, А. Г., Николаева, А. Н. (2001). Теория и методика обучения игре на фортепиано. Москва: ВЛАДОС, 2001.

Литвинова, Т. А. (2011). Тембровый слух: онтологический и гносеологический аспекты (автореф. дис. … канд. искусствоведения). Санкт-Петербург, Россия.

Надырова, Д. С. (2008). Музыкальное развитие в процессе фортепианного обучения. Казань: Изд-во ТГГПУ.

Пен, Сіює (2020). Основні аспекти підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до розвитку тембрального слуху учнів. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (8 (102)). 468–476.

Цытович, В. (1976). Некоторые аспекты тембровой драматургии. Современные вопросы музыкознания: сб. статей. Е. Орлова (ред.). Москва: Музыка.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 7 | Завантажень: 7 |