СУТНІСТЬ ТА ТИПИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОМПАНІЙ
PDF

Ключові слова

компанія, конкурентоспроможність, конкурентний потенціал, ринок, типологія, індикатор.

Як цитувати

Ємельянов , О. (2021). СУТНІСТЬ ТА ТИПИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОМПАНІЙ. ГРААЛЬ НАУКИ, (8), 36-40. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.24.09.2021.03

Анотація

З’ясовано сутність та виділено типи конкурентоспроможності компаній. Запропоновано тлумачити поняття конкурентоспроможності компаній за певним видом продукції, яку вони виготовляють, на деякому товарному ринку як здатність увійти на цей ринок й отримати завдяки такому входженню достатньо високі відносні та (або) абсолютні фінансово-економічні результати діяльності. Показано, що конкурентоспроможність компаній можна класифікувати за такими ознаками, як: параметри, за якими відбувається оцінювання рівня конкурентоспроможності; конструкція індикаторів оцінювання; тривалість часу реалізації конкурентних переваг компанії тощо.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.24.09.2021.03
PDF

Посилання

Гончар, О. І. (2015). Оптимізація економічного оцінювання потенціалу підприємства. Торгівля. Комерція. Підприємництво, (19), 49−53.

Хворостов, В. А. (2011). Исследование методов оценки потенциала предприятия. Сборник научных трудов НГТУ, (1), 107−113.

Шкроміда, Н. Я. (2011). Комплексна оцінка економічного потенціалу суб’єктів господарювання. Економічний аналіз, (9 (1)), 383−386.

Лесик, Л. І. (2015). Показники та методи оцінювання економічного потенціалу машинобудівних підприємств (дис. … канд. екон. наук). Національний університет «Львівська політехніка». Львів, Україна.

Коновал, В. В. (2014). Оцінювання потенціалу розвитку підприємств легкої промисловості. Вісник Херсонського державного університету, (6 (2)), 206−209.

Yemelyanov, O., Kurylo, O. & Petrushka, T. (2018). Methodological principles of evaluating economic potential of industrial enterprise sustainable development. Науковий вісник «Полісся», (2 (14)), 141–149.

Yemelyanov, O., Symak, A. & Zarytska, O. (2016). Modelling the process of forming the potential of economic development of an industrial enterprise. Periodyk naukowy Akademii Polonijnej, Czestochowa, Akademia Polonijna w Czestochowie, (3), 128–137.

Висоцький, А. Л. (2014). Види, чинники та об’єкти управління збутовим потенціалом машинобудівного підприємства. Науковий вісник НЛТУ України, (24.7), 315−323.

Ємельянов, О. Ю., Петрушка, Т. О. & Висоцький, А. Л. (2013). Діагностика ресурсного забезпечення як чинника формування виробничо-збутового потенціалу підприємств. Науковий вісник НЛТУ України, (23.4), 128−135.

Мороз, Л. А. & Лебідь, Т. В. (2009). Стратегічний аналіз маркетингового потенціалу підприємства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Логістика», (649), 214−219.

Верхоглядова, Н. І. & Русинко, М. І. (2013). Характеристика і структура трудового потенціалу підприємства. Інноваційна економіка, (4), 37−40.

Аренков, И. А. (2011). Конкурентный потенциал предприятия: модель и стратегии развития. Проблемы современной экономики, (4), 40–43.

Ахматова, М. (2003). Теоретические модели конкурентоспособности. Маркетинг, (4(71)), 25–38.

Гнатушенко, В. В. (2006). Управління конкурентним потенціалом підприємств

(дис. … д-ра екон. наук). Донец. нац. ун-т, Донецьк, Україна.

Иванов, Ю. Б. (1997). Конкурентоспособность предприятия в условиях формирования рыночной экономики: [монография]. Х.: ХГЕУ.

Карачина, Н. П. (2014). Конкурентний потенціал та його роль у формуванні конкурентоспроможності підприємства. Економічний простір, (86), 164−172.

Сімонова, В. С. (2011). Підходи до визначення поняття «конкурентний потенціал» та його роль у формуванні конкурентоспроможності підприємства. Формування ринкових відносин в Україні, (6), 194–195.

Емельянов, А. Ю. & Петрушка, Т. А. (2014). Технологическое развитие предприятий как средство обеспечения конкурентоспособности их продукции. Проблемы экономики и менеджмента, (3(31)), 39–46.

Колещук, О. Я., Ємельянов, О. Ю. & Гришко, В. А. (2009). Оцінювання впливу чинників на рівень зношення основних засобів визначення можливостей щодо його нормалізації. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Проблеми економіки та управління, (640), 47–55.

Piva, M. & Vivarelli, M. (2018). Technological change and employment: is Europe ready for the challenge. Eurasian Bus. Rev., (8(1)), 13-32.

Caliscan, H. K. (2015). Technological change and economic growth. Procedia Soc. Behav. Sci., (195), 649–654.

Yemelyanov, O., Symak, A., Petrushka, T., Lesyk, R. & Lesyk, L. (2018). Assessment of the technological changes impact on the sustainability of state security system of Ukraine. Sustainability, (10(4)), 1186.

Yemelyanov, O., Symak, A., Petrushka, T., Zahoretska, O., Kusiy, M., Lesyk, R. & Lesyk, L. (2019). Changes in Energy Consumption, Economic Growth and Aspirations for Energy Independence: Sectoral Analysis of Uses of Natural Gas in Ukrainian Economy. Energies, (12(24)), 4724.

Yemelyanov, O., Petrushka, T., Lesyk, L., Symak, A. & Vovk, O. (2020). Modelling and Information Support for the Development of Government Programs to Increase the Accessibility of Small Business Lending. IEEE 15th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), 229–232.

Горбаль, Н. І. & Романишин, С. Б. (2010). Системи управління конкурентоспроможністю підприємства. Науковий вісник НЛТУ України, (20(12)), 112–117.

Кузьмін, О. Є., Чернобай, Л. І. & Романенко, О. П. (2011). Методи аналізування конкурентоспроможності підприємств. Науковий вісник НЛТУ України, (21(10)), 159–166.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 17 | Завантажень: 13 |