СПОСОБИ РОЗРАХУНКУ ПРЯМОЛІНІЙНОГО МЕТОДУ АМОРТИЗАЦІЇ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
PDF

Як цитувати

Сук , П. (2021). СПОСОБИ РОЗРАХУНКУ ПРЯМОЛІНІЙНОГО МЕТОДУ АМОРТИЗАЦІЇ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ. ГРААЛЬ НАУКИ, (8), 54-56. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.24.09.2021.09
https://doi.org/10.36074/grail-of-science.24.09.2021.09
PDF

Посилання

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”, затверджено наказом Міністерства фінансів України 18 жовтня 1999 р. № 242, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 листопада 1999 р. за № 750/4043. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99#Text.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 “Нематеріальні активи”. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_050#Text.

Об утверждении Положения по бухгалтерскому учёту “Учёт нематериальных активов” ПБУ 14/2007 (Зарегистрировано в Минюсте России 23 января 2008 г. № 10975) : Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 153н. URL: http:// http://bmcenter.ru/Files/PBU-14-2007.

Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 р. № 2755-VI. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затверджено наказом Міністерства фінансів України 27 квітня 2000 р. № 92, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 р. за № 288/4509. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00#Text.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 10 | Завантажень: 10 |