КОМУНІКАТИВНІ АСПЕКТИ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
PDF

Ключові слова

громадськість, публічна політика, комунікації, комунікації з громадськістю, органи публічної влади.

Як цитувати

Фролова , Н., & Рейтерович , І. (2021). КОМУНІКАТИВНІ АСПЕКТИ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ. ГРААЛЬ НАУКИ, (8), 73-78. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.24.09.2021.12

Анотація

В Україні комунікації органів публічної влади з громадськістю все ще знаходяться на етапі розбудови. В законодавстві неточно прописані механізми проведення комунікацій органів публічної влади та громадськості: консультацій, громадських експертиз та слухань, діяльності громадських рад при органах влади тощо. Також існують питання при їх втіленні в процесі реалізації вітчизняної публічної політики. Сама цим двом питанням буде присвячена дана стаття.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.24.09.2021.12
PDF

Посилання

Про інформацію (Закон України). №. 2657-XII. (1992). Вилучено з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12.

Як змінились уподобання та інтереси українців до засобів масової інформації після виборів 2019 р. та початку пандемії COVID-19 (серпень 2020р.). (2020). Вилучено з https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/yak-zminylys-upodobannia-ta-interesy-ukraintsiv-do-zasobiv-masovoi-informatsii-pislia-vyboriv-2019r-ta-pochatku-pandemii-covid19-serpen-2020r.

Телешун С. О., Титаренко О. Р., Ситник С. В., Вировий С. І. (2021). Публічна політика та управління : наук. розробка. Київ: НАДУ

Громадські ради при органах виконавчої влади. (2018). Вилучено з http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/news/article/img_lst/5.

Довіра соціальним інституціям і партіям: грудень 2020. (2021). КМІС. Вилучено з http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1005&page=3.

Гурковський В. (2018). Зарубіжний досвід формування інформаційного суспільства: перспективи адаптації в Україні. Вилучено з http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2010-2/doc/2/02.pdf

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 20 | Завантажень: 9 |