FORMATION OF A THESAURUS OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP IN THE CONTEXT OF PROJECT MANAGEMENT
PDF

Як цитувати

Kuksa, I., Orlova-Kurilova, O., Serhiienko, S., & Rozhok, T. (2021). FORMATION OF A THESAURUS OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP IN THE CONTEXT OF PROJECT MANAGEMENT. ГРААЛЬ НАУКИ, (8), 82-84. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.24.09.2021.14
https://doi.org/10.36074/grail-of-science.24.09.2021.14
PDF

Посилання

Орлова-Курилова, О. В. (2017). Детермінанти інноваційної діяльності в умовах системної кризи. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки, (25 (1)), 186-189.

Кукса, І. М. (2013). Організаційно-економічний механізм державного регулювання інноваційної діяльності АПК. Формування ринкових відносин в Україні,10, 125-128.

Гнатенко, І. А. (2018). Системологія інституціонального середовища інноваційного розвитку підприємництва в Україні. Причорноморські економічні студії, (36 (1)), 44-47.

Кукса, І. М. (2013). Сучасні умови формування інноваційного потенціалу АПК. Экономика Крыма 2, 53-55.

Gryshchenko, I., Ganushchak–Efimenko, L., Shcherbak, V., Nifatova, О., Zos-Kior, М., Hnatenko, I., ... & Martynov, A. (2021). Making Use of Competitive Advantages of a University Education Innovation Cluster in the Educational Services Market. European Journal of Sustainable Development, 10(2), 336-336.

Орлова-Курилова, О. В. (2018). Сучасні методи оцінювання інноваційного потенціалу. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, (4), 143-146.

Гнатенко, І. А. (2015). Особливості функціонування сучасного малого підприємництва як органічного елементу ринкової економіки. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, (2 (1)), 214-217.

Орлова-Курилова, О. В. (2016). Венчурний капітал як необхідне джерело фінансування інноваційної діяльності. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, (4 (1)), 75-79.

Гнатенко, І. А. (2018). Методологічні основи інституціонального аналізу національної системи інноваційного підприємництва. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, (6), 70-74.

Орлова-Курилова, О. В. (2019). Ґенеза парадигми розвитку інноваційного підприємництва в національній економіці. Інтелект XXI, (1), 97-101.

Lozhachevska, O., Navrotska, T., Melnyk, O., Kapinus, L., Zos-Kior, M., & Hnatenko, I. (2021). Management of logistics and marketing behavior of innovation clusters in territorial communities in the context of digitalization of society and the online market. Laplage em Revista, 7(3), 315-323.

Гнатенко, І. А. (2018). Conceptual approaches to small business management in terms of the criteria of economic security and an enterprise life cycle. Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design. Series: Economic sciences, 123(3), 47-56.

Охріменко, І. В., Вдовенко, Н. М., Овчаренко, Є. І., & Гнатенко, І. А. (2021). Інновації в системі стратегічного управління безпекою національної економіки в умовах ризиків та невизначеності глобалізації. Економіка та держава, (8), 4-9.

Гнатенко, І. А. (2014). Специфічні проблеми оцінювання партнерської взаємодії малих та великих виробничих підприємств. Український соціум, (4), 104-112.

Ходаківська, О. В., Гнатенко, І. А., Дяченко, Т. О., & Сабій, І. М. (2021). Моделі підприємництва в умовах інноваційної економіки та економіки знань: управління ресурсами та витратами. Інвестиції: практика та досвід, (15), 5-11.

Ложачевська, О. М., Сафонова, В. Є., Гнатенко, І. А., & Навроцька, Т. А. (2021). Управління інноваційною економікою: стратегічні підходи до бізнес-процесів, кадрового менеджменту та конкурентоспроможності. Агросвіт, (15), 14-19.

Zos-Kior, М., Kuksa, I., Samoilyk, I., & Storoška, M. (2017). Methodology for assessing globalisation development of countries. Economic annals-XXI, (168), 4-8.

Гнатенко, І. А. (2019). Проблемно-орієнтований підхід до розкриття діалектики інноваційного розвитку підприємництва в національному господарстві. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, (1), 119-122.

Zos-Kior, М., Kuksa, I., Iliin, V., & Chaikina, A. (2016). Land management prospects. Економічний часопис-ХХІ, (161), 43-46.

Гнатенко, І. А. (2019). Феномен інноваційного підприємництва в національній економіці. Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство, 23 (1), 61–64.

Кукса, І. М. (2014). Державні важелі активізації зарубіжної інвестиційної активності в контексті розвитку національної економіки. Актуальні проблеми економіки, (2), 75-78.

Гнатенко, І. А., & Кулікова, Ю. Е. (2016). Перспективні напрями вдосконалення управління персоналом в організації. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки, (16 (4)), 55-58.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 17 | Завантажень: 21 |