СТАН ПАНКРЕАТИЧНИХ КЛІТИН β У ЩУРІВ ПРИ СТРЕПТОЗОТОЦИНІНДУКОВАНОМУ ДІАБЕТІ РІЗНОГО СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ
PDF

Ключові слова

стрептозотоцин, цукровий діабет, ступінь тяжкості, альдегідфуксин, 8-ТСХ, цинк, інсулін, псевдоізоціанін.

Як цитувати

Григорова , Н. (2021). СТАН ПАНКРЕАТИЧНИХ КЛІТИН β У ЩУРІВ ПРИ СТРЕПТОЗОТОЦИНІНДУКОВАНОМУ ДІАБЕТІ РІЗНОГО СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ. ГРААЛЬ НАУКИ, (8), 126-129. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.24.09.2021.25

Анотація

У панкреатичних клітинах β щурів зі стрептозотоциніндукованим діабетом за допомогою розроблених в умовах нашої лабораторії цитохімічних реакцій 8-(п-толуолсульфоніламіно)-хіноліну (8-ТСХ) і псевдоізоціаніну та модифікованої цитохімічної реакції альдегідфуксину визначали вміст цинку та інсуліну. Було встановлено, що дефіцит цинку та інсуліну в панкреатичних клітинах β щурів корелює зі ступенем тяжкості діабету.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.24.09.2021.25
PDF

Посилання

Боднар, П. М., Михальченко, Г. П. & Комісаренко, Ю. І. (2017). Ендокринологія. Вінниця: Нова книга.

Гарднер, Д. & Шебек, Д. (2019). Базисная и клиническая эндокринология. Москва: Бином.

Дедов, И. И. & Шестакова, М. В. (2016). Сахарный диабет типа 1: реалии и перспективы. Москва: Медицинское информационное агентство.

Ingelfinger, J. R. & Jarcho, J. A. (2017). Increase in the Incidence of Diabetes and Its Implications. N. Engl. J. Med., (15), 1473-1474.

Medical Care in Diabetes – 2016 American Diabetes Association. (2016). Diabetes Care, (39), 2-112.

Ponomarenko-Jones, R. (2017). Overview of diabetes. Nurse Stan, (3), 64-65.

Паньків, В. І. (2013). Цукровий діабет: визначення, класифікація, епідеміологія, фактори ризику. Международный эндокринологический журнал, (7), 95-104.

Зайчик, А. Ш. & Чурилов, Л. П. (2007). Патохимия (эндокринно-метаболические нарушения). Санкт-Петербург: ЭЛБИ-СПб.

Шейбак, В. М. (2015). Синтез и секреция инсулина: роль катионов цинка. Журн. Гродн. гос. мед. ун-та, (1), 5-8.

Dehghany, J., Hoboth, P. & Ivanova, A. (2015). A spatial model of insuline-granule dynamics in Pancreatic β-cells. Traffic, (8), 797-813.

Yang, Y. Li. (2014). Zinc and insulin in pancreatic beta-cells. Endocrine, (45), 178-189.

Chimienti, F. (2013). Zinc pancreatic islet cell function and diabetes: new insights into an old story. Nutr. Res. Rev., (26), 1-11.

Соколовский, В. В. (1971). Гистохимические исследования в токсикологии. Ленинград: Медицина, 1971.

Хейхоу, Ф. & Кваглино, Д. (1983). Гематологическая цитохимия. Москва: Медицина.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 21 | Завантажень: 8 |