НАУКОВІ НАДБАННЯ ТА ШКОЛА ПРОФЕСОРА С.О. ТРИБЕЛЯ
PDF

Ключові слова

сільськогосподарські культури, шкідники, прогноз, стійкість, захист рослин, наукова школа.

Як цитувати

Круть , М. (2021). НАУКОВІ НАДБАННЯ ТА ШКОЛА ПРОФЕСОРА С.О. ТРИБЕЛЯ. ГРААЛЬ НАУКИ, (8), 130-137. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.24.09.2021.26

Анотація

Доктор сільськогосподарських наук, професор Станіслав Олександрович Трибель (1935–2020) 55 років свого життя присвятив розвитку аграрної науки. Найбільш тривалі періоди його діяльності були пов’язані із Інститутом захисту рослин Національної академії аграрних наук України та Всесоюзним науково-дослідним інститутом цукрових буряків. Оригінальні праці вченого присвячені питанням щодо довгострокового прогнозування чисельності й шкідливості шкідників буряків цукрових, побудови інтегрованих систем захисту рослин, розробки методик оцінки стійкості рослин проти шкідників, методів комп’ютерного моделювання селекційного процесу створення стійких проти шкідників сортів та гібридів пшениці озимої й картоплі, екологічно безпечної системи захисту сільськогосподарських культур, заходів захисту гіркокаштана звичайного від каштанової мінуючої молі. Результати його наукових досліджень опубліковано в понад 300 наукових працях. С.О. Трибель підготував 5 докторів і 18 кандидатів наук.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.24.09.2021.26
PDF

Посилання

Трибель, С.О. & Гетьман, М.В. (2008). Модель комплексно стійкого сорту. Карантин і захист рослин, (1), 22-24.

Трибель, С.О. & Стригун, О.О. (2009). Екологізоване регулювання чисельності та розвитку шкідливих організмів в агроекосистемах. Захист і карантин рослин. Київ : Колобіг, (55), 16-35.

Трибель, С.О., Гаманова, О.М. & Свєтнославскі, Я. (2008). Каштанова мінуюча міль. Київ : Колобіг.

Трибель, С.А. (1990). Закономерности динамики численности вредителей сахарной свеклы. Защита растений, (10), 33–37.

Трибель, С.А. (1988). Прогнозирование численности свекловичного долгоносика. Сахарная свекла, (1), 43–48.

Трибель, С.О., Коротич, П.П., Струкова, С.І. & Шкляр, О.Я. (1996). Прогнозування бурякової крихітки (Atomaria linearis Steph.). Захист і карантин рослин. Київ : Аграрна наука, (43), 3–10.

Лісовий, М.П. & Трибель, С.О. (1998). Інтегрований захист. Основа сучасних технологій. Захист рослин, (5), 3–4.

Лісовий, М.П. & Трибель, С.О. (1998). Використання стійких сортів і гібридів в інтегрованих системах захисту рослин. Вісник аграрної науки, (11), 17–21.

Трибель, С.О., Стригун, О.О. & Смірних, В.М. (2004). Звичайний буряковий довгоносик. Екологічні параметри інтенсивності розмноження та математичні моделі прогнозування багаторічної й річної динаміки чисельності. Карантин і захист рослин, (9), 8–10.

Трибель, С.О., Стригун, О.О., Гетьман, М.В. & Топчій, Т.В. (2010). Стратегія використання стійких сортів озимої пшениці в зональних інтегрованих системах захисту від шкідників. Карантин і захист рослин, (11), 2–9.

Федоренко, А.В. & Трибель, С.О. (2008). Хлібні жуки. Київ : Колобіг.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 20 | Завантажень: 8 |