ПРИНЦИП ДОБОРУ БІОТИПІВ ЗА ІНТЕНСИВНІСТЮ РОСТУ КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ В ЮВЕНІЛЬНИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ РОСЛИН ЕСПАРЦЕТУ
PDF

Ключові слова

коренева система, селекція, еспарцет, метод визначення об’єму кореневої системи, циліндричний пластиковий контейнер, економічна ефективність.

Як цитувати

Гавриш , С., Вінюков , О., & Бондарева , О. (2021). ПРИНЦИП ДОБОРУ БІОТИПІВ ЗА ІНТЕНСИВНІСТЮ РОСТУ КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ В ЮВЕНІЛЬНИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ РОСЛИН ЕСПАРЦЕТУ. ГРААЛЬ НАУКИ, (8), 145-148. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.24.09.2021.28

Анотація

Розроблено метод визначення об’єму кореневої системи еспарцету метод
вирощування кореневої системи селекційного матеріалу еспарцету в циліндричних
контейнерах довжиною 1 м, які виготовлені з пластикових труб низького опору. Метод
характеризують висока технологічність, простота та значна економія трудових і
фінансових ресурсів. Це дозволить створити нові сорти, придатні до літньої сівби
свіжозібраним насінням з метою його прискоре ного розмноження. Застосування цього
методу дозволило скоротити технологічні витрати скоротились на 16000 грн. за 1 рік.
При загальних витратах на ведення селекційного процесу 210000 грн. за рік та за умови,
що економія коштів вважається чистим прибутком р ентабельність від застосування
методу складає 7,6 %.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.24.09.2021.28
PDF

Посилання

Станков, Н. З. (1964). Корневая система полевых культур. М.: Колос.

Ткалич, И. Д. (1989). Биологические и технологические основы возделывания озимой пшеницы с промежуточными культурами на орошаемых землях Степи Украины (дис. … доктора с.-х. наук). Киев, Украина.

Синицький, М. П. (2006). Агротехнологічні основи формування продуктивності сучасних сортів ярого ячменю в Північній підзоні Степу України (дис. ... кандидата с.-х. наук). Інститут зернового господарства УААН. Дніпропетровськ, Україна.

Пилипець, Г. В. (1953). Еспарцет: Монографія. К.: Держ. видавництво с.-г. літератури Української РСР.

Вінюков, О. О. (2011). Патент України 65964. Київ: Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент).

Гавриш С.Л., Бондарева О.Б. (2021). Патент України 147945. Київ: Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент).

Войцехівська, О. В., Капустян, А. В., & Косик, О. І. (2010). Фізіологія рослин : практикум. Т.В. Паршикова (ред.). Луцьк: Терен.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 16 | Завантажень: 6 |