МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА КОРИСНОЇ ДІЇ ПРОЦЕСУ ПЛАЗМОХІМІЧНОЇ ГАЗИФІКАЦІЇ КАРБОНОВМІСНОЇ СИРОВИНИ
PDF

Ключові слова

карбоновмісна сировина, енергетичний коефіцієнт корисної дії, алотермічні плазмохімічні технології

Як цитувати

Холявченко , Л., Опарін , С., & Давидов , С. (2021). МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА КОРИСНОЇ ДІЇ ПРОЦЕСУ ПЛАЗМОХІМІЧНОЇ ГАЗИФІКАЦІЇ КАРБОНОВМІСНОЇ СИРОВИНИ. ГРААЛЬ НАУКИ, (8), 176-182. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.24.09.2021.34

Анотація

В роботі розглянуто актуальність розробки плазмохімічних технологій газифікації низькопотенційної карбоновмісної сировини. Наведено перспективи та переваги алотермічних плазмохімічних термоперетворень карбоновмісної сировини в енергетичний газ. Складено енергетичні баланси та визначено енергетичні коефіцієнти корисної дії процесів пароплазмових та повітряноплазмових алотермічних технологій. На основі порівняльного аналізу енергетичних коефіцієнтів корисної дії процесів показано ефективність пароплазмової алотермічної технології термоперетворення карбоновмісної сировини в енергетичний газ

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.24.09.2021.34
PDF

Посилання

BP Statistical Review of World Energy 2021. Вилучено з www.bp.com.

Вольчин І.А., Дунаєвська Н.І., Гапонич Л.С., Чернявський М.В., Топал О.І., Засядько Я.І. (2013) Перспективи впровадження чистих вугільних технологій в енергетику України. Київ:ГНОЗИС.

А. Ф. Булат, Л. Т. Холявченко, С.Л. Давидов, С. А. Опарін (2017) Оцінка економічної і екологічної ефективності заміщення технології прямого спалювання твердого палива пароплазменной газифікацією. Доповіді НАН України, (4), 33-41.

Макогон Ю. В. (2016) Инновации в сфере энергетики в Украине. Збірник наукових праць УкрДГРІ, (3), 87-97.

С. А. Опарин, С. Л. Давыдов, Л. Т. Холявченко (2012) Расчет энергоемкости процесса пароплазменной газификации углеродсодержащих сред. Вопросы химии и химической технологи, (2), 89–95.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 15 | Завантажень: 7 |