ІНСЕКТНА СИМВОЛІКА В ПОЕЗІЇ ІВАНА ЗЛАТОКУДРА
PDF

Ключові слова

лірика, фольклор, міфологія, інсектні образи, символіка.

Як цитувати

Немченко , І. (2021). ІНСЕКТНА СИМВОЛІКА В ПОЕЗІЇ ІВАНА ЗЛАТОКУДРА. ГРААЛЬ НАУКИ, (8), 215-220. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.24.09.2021.41

Анотація

Світ комах репрезентовано в творчості багатьох письменників різних епох і народів. Метою нашої статті є окреслення особливостей функціювання інсектних образів-символів у ліриці українського поета з Польщі Івана Златокудра (Яна Володимировича Врецьони). Дослідження засноване на загальнонауковій методиці аналізу, синтезу, спостереження, добору та систематизації матеріалу. У статті використано елементи культурно-історичного, естетичного, міфологічного, герменевтичного, описового методів. Розглянуто ентомологічні мотиви та образи в поетичних текстах Івана Златокудра. Символіка бджоли, джмеля, оси, шершня, метелика, павука, жука, цвіркуна, світлячка, коника та інших комах є характерним елементом запропонованої автором художньої картини світу, виявом його особистісного бачення взаємин між людиною і природою. Інсектний вимір у творчості Івана Златокудра органічно входить до його образної системи, що грунтується на поєднанні реального та феєричного планів, використанні міфологічної та фольклорної символіки, містичних вкраплень. Образи комах у текстах поета покликані відтінити розмаїття довколишнього світу та увиразнити авторське сприйняття питань національного і загальнолюдського значення.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.24.09.2021.41
PDF

Посилання

Ватутина А. (2014). Постмодернистский образ насекомого как квинтэссенция «высокого» и «низкого»: Д. Пригов, В. Пелевин, Л. Петрушевская. Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского, (2), 219-223.

Злыднева Н. (2004). Инсектный код русской культуры ХХ века. Абсурд и вокруг него. Москва: Языки славянской культуры, 241-259.

Куманська Ю. (2021). Екологічні аспекти сучасної літератури для дітей (на матеріалі прози З. Мензатюк, О. Ільченка, І. Андрусяка). Автореф. канд. філ. наук. 10.01.01 – українська література, Тернопіль.

Кононенко О. (2020). Українська міфологія: символіка. Харків: Фоліо.

Cловник символів культури України / за заг. ред. В. П. Коцура, О. І. Потапенка, М. К. Дмитренка. (2002). Вид. 2-е, доп. і. випр. К.: Міленіум.

Златокудр І. (2001). [Вірші, нотатки]. Український літературний провулок. Білосток, (1), 33-42.

Златокудр І. (2007). В придорожній тернині: вірші. Український літературний провулок. Люблін, (7), 70-79.

Златокудр І. (2009). Кольорами нетривожними. Лігниця: ДОТ.

Златокудр І. (2012). В раю твого садах: вірші. Львів: СПОЛОМ.

Златокудр І. (2014). Авторський вечір: вірші. Львів: СПОЛОМ.

Златокудр І. (2016). Вітраж: вірші. Львів: СПОЛОМ.

Златокудр І. (2017). Молитва до сонця: вірші. Львів: СПОЛОМ. Текст: польськ.

Златокудр І. (2018). Пласт сонця березневого: вірші. Український літературний провулок. Люблін, (18), 11-15.

Златокудр І. (2019). Дум сувій: вірші. Львів: СПОЛОМ.

Златокудр І. (2020). Вікна мого винниківського дому. Яблуня на порозі осені. Український літературний провулок. Люблін, (20), 13-24.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 16 | Завантажень: 6 |