ВІДТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ТВОРАХ АГАТИ КРІСТІ
PDF

Як цитувати

Демченко , К., & Сітко , А. (2021). ВІДТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ТВОРАХ АГАТИ КРІСТІ. ГРААЛЬ НАУКИ, (8), 236-238. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.24.09.2021.45
https://doi.org/10.36074/grail-of-science.24.09.2021.45
PDF

Посилання

Кушина Н.І. (1998). Відтворення етномовного компонента українських народних казок в англомовних перекладах (автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук за спеціальністю 10.02.16. «Перекладознавство»). Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, Україна.

Набігуз А., Сітко А. (2019). Використання комплексного підходу до художнього перекладу (33-40). Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: зб. наук. праць. А.Г. Гудманян, С.І. Сидоренко (ред.). К.: Аграр Медіа Груп.

Сітко, А.В. (2012). Проблема відтворення граматичної семантики інтерогативів засобами цільової мови (267-274). Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. праць (22). Н.М. Корбозерова (ред.). К.: Логос.

Егорова О.А. (2002). Традиционные формулы как явление народной культуры : на материале русской и английской фольклорной сказки (дис. … канд. культурол. наук по специальности 24.00.01. «Теория и история культуры»). Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова. Москва, Российская Федерация.

Кононенко В. І. (2008). Мова у контексті культури. Івано-Франківськ : Плай.

Радченко О. А. (2001). Лингвофилософские опыты В. фон Гумбольдта и постгумбольдтианство. Вопросы языкознания (с. 96-125). Киев: Миллениум.

Коршунова Е. С. (2010). Черты национального характера в английской литературе. Культура как предмет междисциплинарных исследований: материалы II Международной научной конференции (с.420-425). 4 апреля, 2010 год. Томск, Российская Федерация: Изд-во Томского гос. ун-та.

Christie A. (1964). The Seven Dials Mystery. New York: Bantam Books.

Крісті А. (2002). Таємниця семи циферблатів. Центрополіграф (2). Dbkextyj p http://loveread.ec/view_global.php?id=2632.

Сітко А.В. (2013). Використання результатів контрастивних досліджень у перекладознавстві (199-203). Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) (116). Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 14 | Завантажень: 6 |