ПОЛІТИКО-ЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОНСОЛІДАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ
PDF

Як цитувати

Дяченко , Д. (2021). ПОЛІТИКО-ЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОНСОЛІДАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ. ГРААЛЬ НАУКИ, (8), 252-254. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.24.09.2021.50
https://doi.org/10.36074/grail-of-science.24.09.2021.50
PDF

Посилання

Баштанник О. В. (2016). Можливості і загрози організації політичного порядку в інституційному вимірі функціонування політичної системи. О. В. Баштанник. Грані. (4), 136-142. Вилучено з http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2016_4_24

Баштанник О. В. (2019). Інституціоналізм раціонального вибору: теоретико-методологічні основи та українська політична наука. Науково-теоретичний альманах. Грані. (11). Т. 22, 37-46

Баштанник О. В. (2015). Політико-інституційна парадигма політичної науки: теоретико-методологічні основи. Монографія. О. В. Баштанник. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Дніпропетровськ. ДРІДУ НАДУ.

Баштанник О.В. (2017). Функціонування інституту громадських рад у форматі дослідницької стратегії нового інституціоналізму політичної науки. Visegrad Jornal of human rights. 4(2), 23-28

Белецкая Т.В. Политический консенсус в системе управления современными социально-политическими конфликтами в Украине. Институт социологии НАН Украины.

Лейпхарт, А. (1997). Демократия в многосоставных обществах: сравнительное исследование. А. Лейпхарт. пер с англ. Б. И. Макаренко.М. Аспект Пресс, 286

Норт Дуглас. (1997). Институты, институциональные изменения ифункционирование экономики. Пер. с англ. А.Н. Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б.З. Мильнера. Фонд экономической книги. “Начала”. Современная институционально-эволюционная теория.

Протопопов А. И. Этология человека и её место в науках о поведении. Режим доступу http://ethology.ru/library/?id=49

Радченко О. В. (2009). Ціннісна система суспільства як механізм демократичного державотворення. Монографія. О.Радченко. Х. Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр».

Bashtannyk О.V. (2014). The role of individual identity in institutionalized practices of social-political process. Nauka i studia. 4(114), 121-130

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 12 | Завантажень: 8 |