ДІАГНОСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ЕСТЕТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ГРИ
PDF

Ключові слова

естетичні цінності, естетичне виховання, формування естетичних цінностей, гра, дидактична гра, молодші школярі.

Як цитувати

Коломієць , Т. (2021). ДІАГНОСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ЕСТЕТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ГРИ. ГРААЛЬ НАУКИ, (8), 278-284. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.24.09.2021.54

Анотація

В статті описано діагностику визначення рівня сформованості естетичних цінностей у молодших школярів, визначено діагностичний інструментарій, описано його функції. В статті виокремлено три рівні сформованості у школярів естетичних цінностей засобами гри під час вивчення української літератури – високий, середній та низький. До кожного рівня визначено та описано показники. Було встановлено, що діагностичним інструментом для визначення рівнів сформованості у школярів естетичних цінностей засобами гри під час вивчення української літератури є бесіди, опитування, інтерв’ю, педагогічне спостереження, діагностика.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.24.09.2021.54
PDF

Посилання

Бойко, В.В. (1998). Диагностика коммуникативной толерантности Вилучено з http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/69-diagnosis-emotional-and-the-personal-sphere/1096-diagnostikakommunikativnoj-tolerantnosti-vvbojko.

Ингенкамп, К. (1991). Педагогическая диагностика. Москва: Педагогика.

Давыдова, Л.Н. (2005). Педагогическое диагностирование как компонент управления качеством образования (дисс. … доктора пед. наук). Астрахань.

Цехмістрова, Г.С. (2005). Управління в освіті та педагогічна діагностика. Київ: видавничий Дім «Слово».

Підласий, І.П. (1998). Діагностика та експертиза педагогічних проектів. Київ: Україна.

Максимов, В.Г. (2002). Педагогическая диагностика в школе. Москва: Академия.

Битинас, Б.П. & Катаева, Л.И. (1993). Педагогическая диагностика: сущность, функции, перспективы. Педагогика, (2), 10-15.

Чепурко, О.М. (1990). Естетичне виховання учнів під час бесід з позакласного читання. Київ: КДПІ.

Бугайко, Т.Ф. & Бугайко, Ф.Ф. (1973). Навчання і виховання засобами літератури. Київ: Радянська школа.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 25 | Завантажень: 9 |