КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНИХ ТЕОРІЙ ФОРМУВАННЯ ІНДОЄВРОПЕЙСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО І МОВНОГО ПРОСТОРУ
PDF

Ключові слова

гіпотеза протоіндоєвропейської мови (ПІЄМ), її недоліки, гіпотеза поширення хмари тегів, роль Великого Трипілля, формування індоєвропейської культури.

Як цитувати

Ляшенко , Л., & Корсак , К. (2021). КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНИХ ТЕОРІЙ ФОРМУВАННЯ ІНДОЄВРОПЕЙСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО І МОВНОГО ПРОСТОРУ. ГРААЛЬ НАУКИ, (8), 303-318. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.24.09.2021.58

Анотація

Україна проходить вершину кризової стадії свого розвитку, зазнаючи активізації комбінованої агресії з боку Росії, яка ухопилася за останню соломинку, атакуючи українців брехнею про тотожність двох народів. У цій статті ми пропонуємо молоді надійну зброю для захисту — щиру правду про прадавні витоки і досягнення українців. Цікавість студентів природничих факультетів до вивчення іноземної мови набагато зростає, якщо надавати їм нові дані з археометрії і палеогенетики з доказами участі пращурів українців у формуванні індоєвропейської мовної сім’ї. Автори здійснили огляд досягнень у компаративній лінгвістиці і внесли свої пропозиції щодо перспектив використання хмарнотегового механізму для ліквідації «білих плям» в історії виникнення і поширення мов.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.24.09.2021.58
PDF

Посилання

Jared Diamond (1997). Guns, Germs, and Steel. The Fates of Human Societies. W.W. Norton & Company. New York. London.

Alberto Cairo (2013).. The Functional Art: an Introduction to Information Graphics and Visualization. Pearson Education, Inc, New Riders, 2013.

Korol, D.O. (2015). Gobekli-Tepe and Norte-Chico - structural monumentalism and protocivilizational manifestations of pre-ceramic societies. Mahisterium. Kulʹturolohiya — Magisterium. Culturology. 2015. Iss. 59, 66-77. (URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Magisterium_kul_2015_59_16) [in Ukrainian]

Firestone, R. et al., (2008). Richard Firestone, Allen West, Simon Warwick-Smith. The Cycle of Cosmic Catastrophes. Flood, Fire, and Famine in the History of Civilization. Transl. Pomogaibo, A.F. M.,Vieche [in Russian]

Tarnovski G. (2016). Bezvodovka Horizon Observatory (URL: https://uamodna.com/articles/prygoryzontna-observatoriya-bezvodovka-1/ 29-04-2016) [in Ukrainian]

Korsak, K.V., & Lyashenko, L.M. (2017). The newest explanation of the origin and success of the Indo-European language family. Svitohlyad. — World outlook, 5, 21-27 [in Ukrainian]

Lyashenko, L.M., & Korsak, K.V. (2017). Young noosciences on the contribution of Ukrainian ancestors to the creation and spread of Indo-European languages. Naukovyy visnyk Kremenetsʹkoyi oblasnoyi humanitarno-pedahohichnoyi akademiyi im. Tarasa Shevchenka. Seriya: Pedahohika. — Scientific Bulletin of the Kremenets Regional Humanitarian-Pedagogical Academy Taras Shevchenko. Series: Pedagogy. 8, 210-217. [in Ukrainian]

Joe Pinkstone (2019). The most violent group of people who ever lived

(URL: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-6865741/The-violent-group-people-lived.html) 24-10-2019

Ivanova, O. (2021). The first civilizations of Europe turned out to be more genetically homogeneous than expected (URL: https://naked-science.ru/article/history/pervye-tsivilizatsii-evropy-okazalis-bolee-geneticheski-odnorodny-chem-predpolagali) 28-04-2021 [in Russian]

Bower, B. (2017) How Asian nomadic pastoralists created new Bronze Age cultures (URL: https://www.sciencenews.org/article/how-asian-nomadic-herders-built-new-bronze-age-cultures (15-11-2017) 26-08-2021

Bower, B. (2019). DNA reveals how ancient migrations shaped South Asian languages and agriculture (URL: https://www.sciencenews.org/article/ancient-dna-how-migrations-shaped-south-asian-language-farming (5-09-2019) 26-08-2021

Allentoft, M.E. et al. (2015). Population genomics in Bronze Age Eurasia. Nature. Vol. 522, June 11, 2015, p. 167-72. doi:10.1038/naturel4507.

Haak, W. et al. (2015). Massive migration from the steppe was a source for Indo-European languages in Europe. Nature. Vol. 522, June 11, 2015, p. 207-220. doi:10.1038/naturel4317.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 19 | Завантажень: 8 |