ПРОБЛЕМИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ІЗ КАРИКАТУРАМИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД З ІСТОРІЇ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ)
PDF

Ключові слова

Всеукраїнська учнівська олімпіада, карикатура, всесвітня історія, робота з обдарованою молоддю, пам’ятка, Харківська область, районний етап.

Як цитувати

Доценко , М., & Доценко , І. (2021). ПРОБЛЕМИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ІЗ КАРИКАТУРАМИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД З ІСТОРІЇ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ). ГРААЛЬ НАУКИ, (8), 334-338. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.24.09.2021.60

Анотація

В роботі розглянуто специфіку завдань з карикатурами як складової частини роботи учасника ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у Харківській області, наведено алгоритм надання відповідей на питання такого типу, запропоновано приклад орієнтовної відповіді на завдання 2018/2019 навчального року для учнів 10 класів.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.24.09.2021.60
PDF

Посилання

Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси – захисти науково – дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України). № z1318-11. (2011). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1318-11#Text.

Мороз І.В. (2019). Формування вміння працювати з карикатурою як самостійним історичним джерелом на уроках історії в старшій школі. Актуальні питання методики викладання суспільних та гуманітарних дисциплін в умовах розбудови сучасної школи: збірник тез VI Всеукраїнської науково – практичної конференції (с. 41-43). 28-29 березня, 2019. Київ, Україна: Педагогічна думка.

Веркалець Т.Я. (2020). Використання історичних карикатур у процесі формування предметних компетентностей учнів у курсі всесвітньої історії. Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXVІІ Каришинські читання) (с. 165-166). 28-29 травня, 2020. Полтава, Україна: Астрая.

Питльована Л. (2018). «Китай. Пиріг королів та імператорів»: до історії однієї карикатури. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. (2), 62-68.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 25 | Завантажень: 10 |