ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЯК НЕОБХІДНІ УМОВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
PDF

Як цитувати

Вишківська , В., & Шикиринська , О. (2021). ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЯК НЕОБХІДНІ УМОВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ. ГРААЛЬ НАУКИ, (8), 345-347. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.24.09.2021.63
https://doi.org/10.36074/grail-of-science.24.09.2021.63
PDF

Посилання

Вишківська В.Б. (2004) Критерії і показники готовності студентів до конструювання навчально-пізнавальної діяльності учнів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. К.: НПУ імені М.П.Драгоманова. Вип. 1 (11). 243-249.

Вишківська В.Б. (2008) Суб’єктивність студентів у навчальному процесі–необхідна умова формування професійної компетентності. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Вип.8 (18). C. 2-4.

Кирсанов А.А. (1982) Индивидуализация учебной деятельности как педагогическая проблема. Казань: Из-во Казанского университета. 224 с.

Унт И.Э. (1990). Индивидуализация и дифференциация обучения. М.: Педагогика. 188с.

Якиманская И.С. (2011) Изучение личности ученика в образовательном процессе / И.С. Якиманская, Е.П. Рябоштан. М.: Издательская фирма «Сентябрь». 176 с.

Vyshkivska V., Shykyrynska O. (2019). Orhanizatsiia protsesu navchannia v novii ukrainskii shkoli: teoretyko-praktychnyi aspekt // Molod i rynok . V. 11. C. 178 – 182.

Vyshkivska V., Shykyrynska O., Malinka O. (2021) Educational robotics as a means of development of basic learning skills of younger students // Innovative Approaches to Ensuring the Quality of Education, Scientific Research and Technological Processes. Publishing House of University of Technology, Katowice. Р.323-330.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 10 | Завантажень: 8 |