ФОРМУВАННЯ ФОРСАЙТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ
PDF

Як цитувати

Бурак , В. (2021). ФОРМУВАННЯ ФОРСАЙТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ. ГРААЛЬ НАУКИ, (8), 352-354. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.24.09.2021.65
https://doi.org/10.36074/grail-of-science.24.09.2021.65
PDF

Посилання

Алєксєєва, С.В. (2015). Форсайт у підготовці майбутніх дизайнерів до розвитку професійної кар’єри. Науковий огляд, 9 (19), 1–6.

Бурак, В. Г. (2021). Професійна компетентність майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи. The driving force of science and trends in its development: матеріали II Міжнар. наук.-теорет. конф. (Ковентрі, 20 серпня 2021), 45–47.

Васильєва, О.О. (2019). Форсайт як інструмент забезпечення сталого розвитку. Економіка та управління національним господарством, 38, 74–81.

Мазаракі, А., Бойко, М., Охріменко, А. (2018). Форсайт розвитку національної туристичної системи. Вісник КНТЕУ, 3, 5–22.

Проданова Л.В. (2021). Технології форсайту в сучасних економічних дослідженнях. Збірник наукових праць ЧДТУ, 60, 93–107.

Решетняк, Т.І. (2019). Форсайт-компетентності стратегіста в новій економіці. Стратегія бізнесу: футурологічні виклики : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Київ, 20–22 листоп. 2019), 478–482.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 16 | Завантажень: 12 |