НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОМИСЛОВІ ВИРОБНИЦТВА КИЄВА: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
PDF

Ключові слова

постіндустріальна економіка, інновації, інноваційна діяльність, високотехнологічне виробництво, науковий потенціал, кластер.

Як цитувати

Бикова , М., & Щабельська , В. (2021). НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОМИСЛОВІ ВИРОБНИЦТВА КИЄВА: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. ГРААЛЬ НАУКИ, (8), 485-496. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.24.09.2021.91

Анотація

У статті з’ясовано особливості розвитку науково-інноваційної діяльності та високотехнологічних промислових підприємств в умовах трансформації індустріальної сфери економіки Києва. На основі аналізу динаміки наукового потенціалу протягом 2010-2019 рр. встановлено стійку тенденцію до скорочення чисельності науковців та кількості організацій, які здійснюють наукові розробки і дослідження. З’ясовано, що ці зміни та критично низьке фінансування наукових та науково-технічних робіт, стримують розвиток високотехнологічного сектору промисловості Києва. Наслідком цього є поглиблення технологічного розриву між Україною та економічно високорозвиненими країнами світу. У статті обґрунтовано роль інноваційної діяльності промислових підприємств. З’ясовано, що незважаючи на зростання фінансування інноваційної діяльності, відбувається зменшення кількості інноваційно активних підприємств, а реалізація нових для ринку видів продукції скорочується. На основі аналізу динаміки фінансування інноваційної діяльності, джерел надходження коштів та структури витрат з’ясовано роль держави, промислових підприємств та іноземних інвестицій у розробці інновацій. Виявлено та проаналізовано особливості розвитку однієї з динамічних високотехнологічних галузей промисловості Києва – фармацевтичної. На основі проведеного дослідження визначено основні проблеми науково-інноваційної діяльності та високотехнологічних промислових підприємств, розв’язання яких сприятиме перетворенню Києва в науковий центр та осередок технологічних інновацій на європейському просторі.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.24.09.2021.91
PDF

Посилання

Бикова М. Д. (2015) Суспільно-географічні аспекти розвитку науково-інноваційної сфери Києва в трансформаційний період. Львівська суспільно-географічна школа: історія, теорія, українознавчі студії: матеріали Всеукраїнської наукової конференції присвяченої 70-річчю кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 126–130.

Вітчизняні фармкомпанії: розширення присутності під час пандемії (2020). Спецпроєкт «фарма – галузь інновацій». Економічна правда. Вилучено з: https://www.epravda.com.ua/projects/farmak/2020/04/1/658687/ (дата звернення: 14.08.2021).

Волкова О. Д. Манаєнко І. М. (2018). Тенденції, проблеми та перспективи розвитку високотехнологічного виробництва в Україні. Актуальні проблеми економіки та управління: збірник наукових праць молодих вчених. 12. Вилучено з: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/24611/1/2018-12_2-06.pdf

Геєць В. М. (2014). Інституційна обумовленість інноваційних процесів у промисловому розвитку України. Економіка України. 12, 4–19. Вилучено з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2014_12_2 (дата звернення: 01.08.2021).

Гладкий О. В., Денисенко О. О. (2015). Науковий та інноваційний потенціал України. Інноваційний розвиток України та податкове регулювання: стан і діалектика взаємозв’язків. Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 70-89. Вилучено з: http://ir.nusta.edu.ua/bitstream/doc/247/1/214_IR.pdf

Закон України «Про інноваційну діяльність» № 36 § розд. I ст. 1 (2002). Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text (дата звернення: 01.09.2021).

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» № 3 § розд. V ст. 48 (2016). Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text (дата звернення: 01.09.2021).

Закон України «Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій». № 32 § розд. II ст. 384 (2004). Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1676-15#Text (дата звернення: 01.09.2021).

Іщенко Ю. Д. (2014). Територіальна організація інноваційної діяльності: теоретико-методичні та практичні аспекти дослідження. Український географічний журнал. 2, 32–39. Вилучено з: https://ukrgeojournal.org.ua/sites/default/files/UGJ_2014_2_32-39.pdf (дата звернення: 13.08.2021).

Концепція нарощування промисловими підприємствами м. Києва експортного потенціалу, в тому числі в країни ЄС. Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) (2018). Вилучено з: https://ispn.kievcity.gov.ua/prom_kmda.pdf (дата звернення: 14.08.2021).

Наукова та інноваційна діяльність м. Києва у 2019 році. (2020). Київ: Головне управління статистики у м. Києві, 138.

Підгрушний Г.П., Бикова М.Д. (2018). Виробничі території Києва: методологія дослідження та історія формування. Український географічний журнал. 4, 25–32. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2018.04.025

Підгрушний Г.П., Бикова М.Д. (2019). Виробничі території Києва: сучасний стан і напрямки трансформації. Український географічний журнал. 1, 33–42. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2019.01.033

Покропивний С.Ф. (1995). Інноваційний менеджмент у ринковій системі господарювання. Економіка України. 2, 24-31.

Статистичний щорічник м. Києва за 2019 рік. (2020). Київ: ТОВ «Август Трейд», 383.

Стратегія розвитку високотехнологічних галузей до 2025 р. (2017). Вилучено з: http://kno.rada.gov.ua/print/74701.html (дата звернення: 31.08.2021).

Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року. (2017). Вилучено з: https://dei.kyivcity.gov.ua/files/2017/7/28/Strategy2025new.pdf (дата звернення: 31.08.2021).

Фармацевтична Незалежність: як за допомогою інновацій «Дарниця» розширює доступність лікування (2021). Сьогодні. Новини компаній. Вилучено з: https://www.segodnya.ua/ua/company/farmacevticheskaya-nezavisimost-kak-c-pomoshchyu-innovaciy-darnica-rasshiryaet-dostupnost-lecheniya-1569515.html (дата звернення: 13.08.2021).

Федулова Л. І. (2019). Розвиток високотехнологічного сектору промисловості як стратегічний напрям посилення соціально-економічного розвитку України. Економічна теорія та право. 3 (38), 41–61. DOI: 10.31359/2411-5584-2019-38-3-41.

Galindo-Rueda, F. and F. Verger (2016) OECD Taxonomy of Economic Activities Based on R&D Intensity, OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 2016/04, OECD Publishing, Paris. Retrieved from: http://dx.doi.org/10.1787/5jlv73sqqp8r-en (Last accessed: 14.08.2021).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 24 | Завантажень: 13 |