ДІАЛОГ ЯК ГРА-КОМУНІКАЦІЯ У РОМАНІ ВОЛОДИМИРА НАБОКОВА «ДАР»
PDF

Ключові слова

елітарна література, діалог-гра, діалог «автор – герой – читач», літературна комунікація.

Як цитувати

Чонка , Т. (2021). ДІАЛОГ ЯК ГРА-КОМУНІКАЦІЯ У РОМАНІ ВОЛОДИМИРА НАБОКОВА «ДАР». ГРААЛЬ НАУКИ, (10), 331-338. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.19.11.2021.065

Анотація

У статті констатовано, що категорія гри – як творчого, магічного первня творчості, як засобу творення та функціонування культурних цінностей, як художнього комунікування – є концептуальною для Володимира Набокова, а мета цієї гри – читач, наділений багатою уявою. Проілюстровано модель ідеального, здатного на співтворчість читача, згідного і здатного сприйняти всі правила пропонованої гри, закладену у тексті роману «Дар». Доведено, що у В. Набокова гра є засадничою умовою створення і реалізації художніх світів: будуючи свої твори на засадах інтелектуальної гри, письменник передбачає активізацію комунікативного процесу з реципієнтами, а тому саме гра лежить в основі його діалогу з читачем. Для В. Набокова гра є метою, до якої він прагне як до найвищої форми реалізації культури і найвищих можливостей людського інтелекту.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.19.11.2021.065
PDF

Посилання

Аппель А. Интервью, данное Альфреду Аппелю [Монтрё (Швейцария), сент. 1966 г.]. Вопросы литературы. 1988. № 10. С. 161–188.

Берберова Н. Из книги «Курсив мой: Автобиография» / Набоков В. В.: Антология pro et contra / Сост. Б. Аверина, М. Маликовой, А. Долинина. СПб.: РХГИ, 1999. С. 184–193.

Блэкуэлл С. Границы искусства: чтение как «лазейка для души» в «Даре» Набокова / Набоков В. В.: Антология pro et contra. Т. 2 / Сост. Б. В. Аверина. СПб.: РХГИ. 2001. С. 824–852.

Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник. У 2 т. Т. 2: Л – Я / За ред. Н. Михальської та Б. Щавурського. Тернопіль: Навчальна книга. Богдан, 2006. 864 с.

Липовецкий М. Эпилог русского модернизма [Художественная философия творчества в «Даре» Набокова] / Вопросы литературы. 1994. Вып. 3. С. 72–96.

Набоков В. Собрание сочинений: В 4-х т. М.: Правда, 1990.

Ерофеев В. Русская проза Набокова / Набоков В. Собр. соч. в 4-х т. т. 1. С. 3–32.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 26 | Завантажень: 10 |