МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗМІН НА РІВЕНЬ АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ДО ЗРОСТАННЯ ЦІН НА ЕНЕРГОНОСІЇ
PDF

Ключові слова

підприємство, адаптація, енергозберігаюча технологія, моделювання, ціна, енергоносій.

Як цитувати

Петрушка , Т., Ємельянов , О., & Петрушка , К. (2021). МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗМІН НА РІВЕНЬ АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ДО ЗРОСТАННЯ ЦІН НА ЕНЕРГОНОСІЇ. ГРААЛЬ НАУКИ, (1), 38-42. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.19.02.2021.002

Анотація

Було виконано моделювання впливу енергозберігаючих технологічних змін на рівень адаптації підприємств до зростання цін на енергоносії. Запропоновано показник рівня такої адаптації. Побудовано аналітичний вираз, за допомогою якого можливо оцінити прогнозну зміну цього рівня внаслідок впровадження на підприємстві енергозберігаючої технології. Отримані результати можуть бути використані при розробленні програм енергозбереження як на рівні підприємств, так і на загальнодержавному рівні.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.19.02.2021.002
PDF

Посилання

Білошкурська, Н. В. (2010). Моделі адаптивної поведінки та їх роль у формуванні економічної безпеки підприємства. Актуальні проблеми економіки, (12 (114)), 101−104.

Гросул, В. А., Круглова, О. А. & Рачкован, О. Д. (2017). Методичні засади оцінювання сприятливості зовнішнього середовища для адаптації підприємств роздрібної торгівлі. Актуальні проблеми економіки, (4), 62−74.

Лепейко, Т. І. & Кривобок, К. В. (2016). Удосконалення інструментів адаптації підприємств до впливу конкурентного середовища. Бізнес Інформ, (12), 176−181.

Крисько, Ж. Л. (2009). Адаптація підприємства до зовнішнього середовища через механізм реструктуризації. Галицький економічний вісник, (2), 38−42.

Соколова, Л. В. (2016). Теоретико-методологічна платформа розробки системи адаптації підприємств до змін зовнішнього середовища. Проблеми економіки, (3), 206–211.

Демків, І. (2010). Розвиток понятійного апарату управління гнучкістю підприємства. Економічний аналіз, (5), 80−82.

Ігнатієва, І. А. & Хлістунова, Н. В. (2013). Методичні підходи до оцінювання рівня стратегічної гнучкості підприємств сфери послуг. Актуальні проблеми економіки, (4), 128−135.

Распопов, Р. С. (2006). Економічні аспекти гнучкості виробничої потужності підприємства. Вісник ДонДУЕТ, (4 (32)), 117−123.

Степанова, Ю. Л. (2012). Результативність адаптації підприємства. Економіка. Менеджмент. Підприємництво, (24 (І)), 156−163.

Лепейко, Т. І. & Кривобок, К. В. (2015). Адаптаційний потенціал підприємства в конкурентному середовищі. Економічний аналіз, (20), 245−250.

Emelyanov, O., Petrushka, T., Lesyk, L. & Hryshko, V. (2014) The Impact of the Technological Development Level of Ukrainian Enterprises on the Competitiveness of Their Products. International Journal of Business, Humanities and Technology, (4), 129–135.

Caliscan, H. K. (2015). Technological change and economic growth. Procedia Soc. Behav. Sci., (195), 649–654.

Sredojecic, D., Cvetanovic, S. & Boskovic, G. (2016). Technological changes in economic growth theory: neoclassical, endogenous, and evolutionary-institutional approach. Economic Themes, (54(2)), 177–194.

Piva, M. & Vivarelli, M. (2018). Technological change and employment: is Europe ready for the challenge. Eurasian Bus. Rev., (8(1)), 13-32.

Yemelyanov, O., Symak, A., Petrushka, T., Lesyk, R. & Lesyk, L. (2018). Assessment of the technological changes impact on the sustainability of state security system of Ukraine. Sustainability, (10(4)), 1186.

Концеба, С. М. & Непочатенко, О. О. (2007). Енергозберігаючі технології в Україні: економічний ефект та перспективи впровадження. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, (63), 1–5.

Yemelyanov, O., Symak, A., Petrushka, T., Zahoretska, O., Kusiy, M., Lesyk, R. & Lesyk, L. (2019). Changes in Energy Consumption, Economic Growth and Aspirations for Energy Independence: Sectoral Analysis of Uses of Natural Gas in Ukrainian Economy. Energies, (12(24)), 4724.

Ємельянов, О. Ю., Петрушка, Т. О. & Крет, І. З. (2013). Методичні засади оцінювання економічної ефективності впровадження ресурсозберігаючих технологій на промислових підприємствах. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління», (754), 18–25.

Захарченко, Н. В. (2015). Оцінка рівня високотехнологічного розвитку виробничого підприємства. Економічний вісник університету: зб. наук. праць, (26.1), 73–80.

Емельянов, А. Ю. & Петрушка, Т. А. (2013). Исследование факторов технологического развития предприятий. Проблемы экономики и менеджмента, (11), 13–21.

Джеджула, В. В. (2011). Оцінка економічної ефективності інвестицій в енергозберігаючі проекти. Економічний простір, (54), 124–130.

Дзядикевич, Ю. В., Буряк, М. В. & Розум, Р. І. (2011). Методи оцінки ефективності інвестицій в енергозбереження. Інноваційна економіка, (2), 119–122.

Козик, В. В., Ємельянов, О. Ю. & Політанська, О. Л. (2009). Визначення чутливості інвестиційної ефективності до зміни ефектоутворюючих факторів виробництва інноваційної продукції. Інвестиції: практика та досвід, (3), 6-9.

Гришко, В. А., Ємельянов, О. Ю. & Крет, І. З. (2008). Моделювання процесу формування цін на інноваційну продукцію машинобудівних підприємств. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Логістика», (633), 153–157.

Бурда, В. Є. (2013). Потенціал енергозбереження та напрями використання альтернативних джерел енергії у промисловості. Економічний часопис – ХХІ, (1-2), 45–48.

Карачина, Н. П. (2014). Конкурентний потенціал та його роль у формуванні конкурентоспроможності підприємства. Економічний простір, (86), 164−172.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 57 | Завантажень: 72 |