ДОПРОФІЛЬНА ПІДГОТОВКА УЧНІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ І ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТИ
PDF

Ключові слова

допрофільна підготовка, профорієнтаційні заходи, методичні рекомендації, професіограма, хакатон.

Як цитувати

Холод , Г. (2021). ДОПРОФІЛЬНА ПІДГОТОВКА УЧНІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ І ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТИ. ГРААЛЬ НАУКИ, (1), 339-348. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.19.02.2021.072

Анотація

У статті “Допрофільна підготовка учнів: теоретичний і прикладний аспекти” обґрунтовано актуальність обраної теми, запропоновано свій варіант комплексної трьохетапної допрофільної підготовки, що впродовж п’яти років дозволить підліткам розкрити свій творчий та інтелектуальний потенціал, а також визначитися з подальшим профілем навчання й майбутньою роботою, презентовано деякі профорієнтаційні заходи та розроблено до них методичні рекомендації.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.19.02.2021.072
PDF

Посилання

Липова, Л., Мартиненко С.М. (2005). Відбір змісту освіти на етапі допрофільної підготовки учнів. Вилучено з http://www.ippo.org.ua/files/

Успенська, В. (2009). Упровадження до профільної біологічної освіти – важлива передумова профільного навчання з біології. Педагогічні науки. Профільна освіта. Збірник наукових праць. Суми: Видавництво Сум ДПУ ім. А.С. Макаренка. Ч. 2. 247-256.

Цільові проекти як основа інноваційної моделі допрофільної підготовки (2021). Вилучено з https://works.doklad.ru/view/FGGk8qaXYeo.html

Жиліна, Л., Корженко, С. (2012). Організація допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх шкіл на базі професійно-технічного навчального закладу. Профільне навчання та професійна підготовка учнів на базі ПТНЗ: досвід, проблеми та перспективи [Текст]: Науково-методичний посібник (за матеріалами круглого столу – Профільне навчання (технологічний напрям) учнів старшої школи на базі ПТНЗ: досвід, проблеми та перспективи, в рамках Другої міжнародної виставки – Сучасні навчальні заклади – 2011. Нестерова Л.В., Чеснокова Л.Г., Дремова І.Б., Романенко Л.В., Герлянд Т.М., Стременко Л.О. (укл.). Нестерової Л.В. (ред.). Київ: ІПТО НАПН України. 47-51.

Лазаренко Л. (2010). Організація та методика проведення дослідно-експериментальної роботи з впровадження допрофільної підготовки учнів основної школи. Молодь і ринок. №5 (64). 122-127.

Швачич, Л. (2013). Допрофільна підготовка, її роль у виборі профільного навчання у старшій школі та набуття майбутньої професії. Актуальні проблеми психології в закладах освіти: збірник наукових праць. Кривий Ріг. 132-138.

Пудовкина, Ю. (2012). Предпрофильная подготовка школьников на основе рационального сочетания базовых и элективных курсов (на примере курса математики) (диссертация на соискание учёной степени кандидата педагогических наук). Нижний Новгород.

Черноусенко, Т., Сабельнікова-Бегашвілі, Н., Боброва І., Даміанова, Є. (2012). Моделирование допрофильной подготовки и профильного обучения как факторов обеспечения качественного доступного образования. Предпрофильная подготовка и профильное обучение как факторы обеспечения качественного доступного образования (методические материалы). Н.Н. Сабельниковой-Бегашвили (наук. ред.). Ставрополь: ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО. 16-35.

Солона, Ю. (2019). Розроблення підходів щодо трансформації “кліпового” мислення майбутніх учителів біології способами організації навчально-дослідницької діяльності у фаховій підготовці. Інноваційна педагогіка: зб. наук. фахових праць. Вип. 13, т. 1. 156-163.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 98 | Завантажень: 88 |