Плеш , І., Гайдич , Л., & Бойчук , Г. (2021). АРТЕРІО-ВЕНОЗНА ГІПЕРТЕНЗІЯ У ХВОРИХ НА ЕГ ІІ СТ.: МОЖЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ. ГРААЛЬ НАУКИ, (6), 369-373. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.25.06.2021.065