Плеш , І., Гайдич , Л. і Бойчук , Г. (2021) «АРТЕРІО-ВЕНОЗНА ГІПЕРТЕНЗІЯ У ХВОРИХ НА ЕГ ІІ СТ.: МОЖЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ», ГРААЛЬ НАУКИ, (6), с. 369-373. doi: 10.36074/grail-of-science.25.06.2021.065.