№ 7: II CISP Conference «SCIENTIFIC RESEARCHES AND METHODS OF THEIR CARRYING OUT: WORLD EXPERIENCE AND DOMESTIC REALITIES»
II CISP Conference «SCIENTIFIC RESEARCHES AND METHODS OF THEIR CARRYING OUT: WORLD EXPERIENCE AND DOMESTIC REALITIES»

Міжнародна науковj-практична конференція • 27.08.2021 • Вінниця, UKR - Відень, AUT

════════════════════════════════════════════════════════════
ISBN: 978-1-68524-917-5 | Index Copernicus, Google Scholar, CrossRef, OUCI | © CC BY 4.0
════════════════════════════════════════════════════════════

Співорганізатори: 
NGO European Scientific Platform (Vinnytsia, Ukraine)
LLC International Centre Corporative Management (Vienna, Austria)

✔️ конференцію внесено в перелік Міжнародних наукових конференцій ResearchBib
✔️ конференцію сертифіковано Euro Science Certification Group за стандартом SCC-2000
✔️ зареєстровано УкрІНТЕІ (держ. наукова установа у сфері управління МОН України)

Наталія Клименко , Дар’я Смоляр
21-27
АНАЛІЗ РИЗИКУ НА РИНКУ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР УКРАЇНИ
Переглядів: 59 | Завантажень: 69
PDF
Наталія Шлафман , Олена Бондаренко , Олександр Захаров , Євген Штока
28-40
ВПЛИВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА НА РОЗВИТОК РИНКУ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ
Переглядів: 35 | Завантажень: 37
PDF
Ли Пань
41-43
ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОПРОСОВ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КИТАЕ
Переглядів: 36 | Завантажень: 30
PDF
Олександр Ємельянов
44-48
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІНДИКАТОРИ ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ПРОЄКТІВ ЗА РАХУНОК ПОЗИЧКОВИХ КОШТІВ
Переглядів: 108 | Завантажень: 35
PDF
Петро Сук
49-51
ЗАСТОСУВАННЯ СПОСОБІВ АМОРТИЗАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ЗА ОБЕРНЕНИМ КУМУЛЯТИВНИМ МЕТОДОМ ДЛЯ РОЗПОДІЛУ ВИТРАТ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ
Переглядів: 41 | Завантажень: 28
PDF
Nadiia Pavlenko
52-56
STOCHASTIC MODELING OF THE TRAINING DEVELOPMENT PROCESS AT THE ENTERPRISE
Переглядів: 55 | Завантажень: 36
PDF
Ірина Яремко
57-61
ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Переглядів: 371 | Завантажень: 223
PDF
Лариса Щеховська
62-75
ПОЛІТИКА БІОБЕЗПЕКИ. ПЕРЕДУМОВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Переглядів: 48 | Завантажень: 40
PDF
Oleksii Portnyi
76-78
KEY ELEMENTS OF MECHANISM OF THE ESG-INTEGRATED MANAGEMENT
Переглядів: 24 | Завантажень: 74
PDF
Iryna Zhabniak
79-81
RÓŻNORODNOŚĆ POJEĆ KULTURY NARODOWEJ A KULTURY ORGANIZACYJNEJ W STOSUNKU DO WSPÓŁCZESTNYCH ORGANIZACJI
Переглядів: 27 | Завантажень: 51
PDF
Г. Середа , О. Клочковський
82-85
ТЕХНОЛОГІЇ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ ІРРАЦІОНАЛІВ В МЕТОДОЛОГІЇ МВТІ ТИПОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ
Переглядів: 28 | Завантажень: 40
PDF
Роман Грицко
86-89
УПРАВЛІННЯ В КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ НА ПРИКЛАДІ ПАНДЕМІЇ COVID-19
Переглядів: 46 | Завантажень: 38
PDF
Наталія Оніщенко
90-95
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА КОМУНІКАЦІЯ В СИСТЕМІ ЗАСОБІВ УНОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ
Переглядів: 48 | Завантажень: 38
PDF
Сергій Сунєгін
96-104
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ СУСПІЛЬНО-ДЕРЖАВНОГО РОЗВИТКУ: РИЗИКИ ІННОВАЦІЙ
Переглядів: 43 | Завантажень: 40
PDF
Дмитро Малетов
105-107
СУЧАСНИЙ СТАН ЦИФРОВІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ
Переглядів: 39 | Завантажень: 53
PDF
Віктор Савченко
108-109
УЗАГАЛЬНЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ СВОБОДИ ВОЛІ З ПРИНЦИПАМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
Переглядів: 24 | Завантажень: 42
PDF
Ольга Тихонюк
110-112
ЩОДО ДОТРИМАННЯ МОВНОГО ЗАКОНУ У ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ
Переглядів: 163 | Завантажень: 44
PDF
Олег Гудима
113-118
ОБРИС ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИЛАМИ ОБОРОНИ В КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ
Переглядів: 30 | Завантажень: 28
PDF
Сергій Бочаров
119-121
ОСОБЛИВОСТІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗАГРОЗ У ПРИКОРДОННІЙ СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОЛЕКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ
Переглядів: 29 | Завантажень: 31
PDF
Олег Головченко
122-124
ТЕНДЕНЦІЇ ВЕДЕННЯ ЗБРОЙНОЇ БОРОТЬБИ АРМІЄЮ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ – ДОСЛІДЖЕННЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ
Переглядів: 192 | Завантажень: 246
PDF
Олена Ходаніцька , Оксана Шевчук , Олеся Ткачук
125-130
ВПЛИВ СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ НА ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ БОБОВИХ КУЛЬТУР
Переглядів: 74 | Завантажень: 91
PDF
Надія Титаренко , Наталія Теслюк
131-133
ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТІВ ФУНГІЦИДНОЇ ДІЇ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ КОНТАМІНАЦІЇ ПІД ЧАС ВВЕДЕННЯ РОСЛИН В КУЛЬТУРУ IN VITRO
Переглядів: 34 | Завантажень: 44
PDF
Іванна Гуменюк ; Степан Поливаний (Науковий керівник)
134-136
ДІЯ ХЛОРМЕКВАТХЛОРИДУ НА МОРФОГЕНЕЗ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ РОСЛИН ГІРЧИЦІ БІЛОЇ
Переглядів: 33 | Завантажень: 41
PDF
Ольга Бондарева , Олександр Вінюков , Людмила Коноваленко
137-141
БІОАКУМУЛЯЦІЯВАЖКИХ МЕТАЛІВ СОРТАМИ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО В ДОНЕЦЬКОМУ ПРОМИСЛОВОМУ РЕГІОНІ
Переглядів: 74 | Завантажень: 34
PDF
Михайло Круть
142-150
НАУКОВІ НАДБАННЯ ТА ШКОЛА АКАДЕМІКА В.Ф. ПЕРЕСИПКІНА
Переглядів: 60 | Завантажень: 35
PDF
Олег Марцинків , Ігор Ковбасюк , Іван Витвицький , Микола Сенюшкович , Ярослав Жданов
151-153
АНАЛІЗ РЕЦЕПТУР ТАМПОНАЖНИХ РОЗЧИНІВ ПРИ СПОРУДЖЕННІ СВЕРДЛОВИН ВІДДІЛЕННЯМИ БУ «УКРБУРГАЗ»
Переглядів: 38 | Завантажень: 57
PDF
В. Кучанський
154-157
ПІДХІД ДО ВИРІШЕННЯ ЗАВДАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРЕНАПРУГ В НЕСИНУСОЇДАЛЬНИХ РЕЖИМАХ
Переглядів: 49 | Завантажень: 48
PDF
Iryna Chushkina , Natalia Maksimova
158-162
DETERMINATION OF THE LEVEL OF POLLUTION OF WATER RESOURCES
Переглядів: 89 | Завантажень: 37
PDF
Tetyana Neroda
163-169
APPROACHES TO TECHNOLOGICAL STAGES SIMULATION IN ACADEMIC MEDIA PLATFORM ENVIRONMENT OF LEARNING EXPERIMENT
Переглядів: 59 | Завантажень: 43
PDF
Тетяна Петренко
170-171
ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХОВИХ МОЛОДШИХ БАКАЛАВРІВ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ
Переглядів: 21 | Завантажень: 27
PDF
О. Казанко , М. Одєгов
172-175
ПОБУДОВА ДВОВИМІРНОЇ МЕХАНІЧНОЇ МОДЕЛІ ЕЛЕКТРОДВИГУНА ПОСЛІДОВНОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ
Переглядів: 31 | Завантажень: 28
PDF
Svitlana Vasylyuk, Yurii Myagchenko, Andrii Brytan
176-181
USE OF WATER CATHOLYTES TO REDUCE ENVIRONMENTAL LOAD
Переглядів: 43 | Завантажень: 28
PDF
Людмила Безперстова , Юрій Гулий
182-187
ЕКСПЕРИМЕНТИ З ПАДАЮЧИМИ ПРУЖИНАМИ SLINKY
Переглядів: 25 | Завантажень: 25
PDF
Larysa Korol
188-191
FRENCH AND UKRAINIAN CULTURAL SPACES IN IVAN BABYCH’S LANGUAGE PERSONALITY
Переглядів: 33 | Завантажень: 28
PDF
Тамара Жиденко
192-196
KIEZDEUTSCH, ЯК МОВА МОЛОДІ, ЯКА ФОРМУЄ ОСОБЛИВУ КУЛЬТУРУ
Переглядів: 44 | Завантажень: 38
PDF
Валентина Воробкало , Алла Сітко
197-200
АСПЕКТИ ЗАМІНИ ПРАГМАТИЧНИХ ФУНКЦІЙ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ
Переглядів: 32 | Завантажень: 43
PDF
Оксана Гейна
201-204
ВЗАЄМОДІЯ ВИКЛАДАЧІВ УКРАЇНСЬКОЇ (РОСІЙСЬКОЇ) МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ ТА ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН ЯК ШЛЯХ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМ АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
Переглядів: 47 | Завантажень: 36
PDF
Іван Немченко
205-213
ОРНІТОЛОГІЧНА СИМВОЛІКА В ПОЕЗІЇ ІВАНА ЗЛАТОКУДРА
Переглядів: 35 | Завантажень: 46
PDF
Маргарита Косовець ; Наталя Бігунова (Науковий керівник)
214-216
КОМУНІКАТИВНІ ТАКТИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ КОНТРОЛЮ НАД ХОДОМ БЕСІДИ В АНГЛОМОВНОМУ ДЕТЕКТИВІ
Переглядів: 33 | Завантажень: 35
PDF
Оксана Горбач
217-219
СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
Переглядів: 21 | Завантажень: 28
PDF
Марина Баранівська
220-222
МОНОМІСТА ДОНБАСУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
Переглядів: 20 | Завантажень: 28
PDF
Олена Слободянюк
223-232
ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ФАКТОР ПІДТРИМКИ ПОЛІТИКИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
Переглядів: 45 | Завантажень: 52
PDF
Світлана Толочко
233-239
ЕКОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА В ПОЛІПАРАДИГМАЛЬНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
Переглядів: 120 | Завантажень: 55
PDF
Оксана Ходаковська
240-243
НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА КРАУДСОРСИНГ
Переглядів: 32 | Завантажень: 33
PDF
Володимир Кравець , Світлана Кравець
244-257
ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ СІМ’Ї ТА ШКОЛИ У СЕКСУАЛЬНІЙ СОЦІАЛІЗАЦІЇ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
Переглядів: 68 | Завантажень: 69
PDF
Наталія Бордюг
258-261
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ
Переглядів: 78 | Завантажень: 54
PDF
Вікторія Хомич
262-265
СТУДЕНТООРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ В АГРАРНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 89 | Завантажень: 42
PDF
Larysa Odnodvorets
266-268
BASIC CONCEPTS OF THE THEORETICAL PHYSICS SECTION «THERMODYNAMICS AND STATISTICAL PHYSICS» FOR STUDENTS OF THE SPECIALTY «SECONDARY EDUCATION (PHYSICS)»
Переглядів: 20 | Завантажень: 35
PDF
Тетяна Коршевнюк
269-271
МЕТОДИЧНІ ОРІЄНТИРИ ВИВЧЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «ПІЗНАЄМО ПРИРОДУ»
Переглядів: 231 | Завантажень: 49
PDF
Артур Канівець
272-274
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ, ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Переглядів: 48 | Завантажень: 42
PDF
Неля Сірант , Ольга Мисик
275-276
РОЛЬ ДІЛОВОЇ ГРИ НА УРОКАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Переглядів: 22 | Завантажень: 31
PDF
Світлана Алексєєва
277-279
СУЧАСНА АРТ-ОСВІТА: НОВАЦІЇ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
Переглядів: 27 | Завантажень: 35
PDF
Цзє Ма , Марина Демидова
280-281
ФОРМУВАННЯ ТЕМБРАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Переглядів: 23 | Завантажень: 29
PDF
Володимир Малахов , Петро Гапонов
282-287
ПЕРЕНОСИМІСТЬ ТРАНСКРАНІАЛЬНОЇ МАГНІТНОЇ СТИМУЛЯЦІЇ У ХВОРИХ НА РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ
Переглядів: 57 | Завантажень: 41
PDF
Ivan Lukavenko
288-290
GENETIC DIAGNOSTIC METHODS OF PROLIFERATIVE FORMS OF BENIGN BREAST DYSPLASIA
Переглядів: 21 | Завантажень: 24
PDF
Оксана Качан ; Владимир Коломиец (Науковий керівник)
291-293
ИЗМЕНЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ И ВИДА АССИМЕТРИИ НОНИУСНОЙ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ КАК МАКЕР ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ МЕРИДИОНАЛЬНОЙ АМБЛИОПИИ У БОЛЬНЫХ С АСТИГМАТИЗМОМ
Переглядів: 20 | Завантажень: 28
PDF
Лариса Волошко , Наталія Бабич
294-296
ТРАКЦІЙНО-ЕКСТЕНЗІЙНА ТЕРАПІЯ В РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ХРЕБТА
Переглядів: 39 | Завантажень: 51
PDF
Юрій Волощенко
297-299
СОМАТИЧНЕ ВИХОВАННЯ: ОЦІНКА "ІНТЕРОЦЕПТИВНОГО УСВІДОМЛЕННЯ"
Переглядів: 19 | Завантажень: 30
PDF
Олексій Шевченко
300-302
ДОСВІД ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ У ВОЄННИХ КОНФЛІКТАХ СКЛЯНИХ ЗАПАЛЮВАЛЬНИХ ГРАНАТ
Переглядів: 27 | Завантажень: 27
PDF
Марина Протас
303-309
GLOBAL ART: РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ІДЕНТИЧНОСТІ
Переглядів: 34 | Завантажень: 36
PDF
Єлизавета Гоголюк , Петро Саньков
310-312
ВПЛИВ ТВОРЧОСТІ ІЄРОНІМА БОСХА НА МИСТЕЦТВО XX-XXI СТОЛІТЬ
Переглядів: 32 | Завантажень: 43
PDF
Корнель Сятецький
313-316
ТВОРЧО-ВИКОНАВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ОПЕРНОГО СПІВАКА ОЛЕКСАНДРА ГРОМИША В КАНТАТНО-ОРАТОРІАЛЬНОМУ ЦИКЛІ
Переглядів: 35 | Завантажень: 36
PDF
Світлана Кривуц
317-324
ТЕССЕЛЯЦІЯ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ ДИЗАЙНУ ТИМЧАСОВИХ ПАВІЛЬЙОНІВ В СИСТЕМІ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА
Переглядів: 40 | Завантажень: 49
PDF
Андрій Касьяненко
325-327
ІМПРОВІЗАЦІЯ ЯК ОСНОВА СТВОРЕННЯ ЕТЮДІВ У СЦЕНІЧНОМУ МИСТЕЦТВІ
Переглядів: 34 | Завантажень: 32
PDF
Петро Царик , Любомир Царик , Ігор Кузик
328-334
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ», ЙОГО ТУРИСТИЧНА ПРИВАБЛИВІСТЬ І ТРАНСПОРТНА ДОСТУПНІСТЬ
Переглядів: 33 | Завантажень: 49
PDF
Іван Зубкович , Володимир Діковицький , Віталій Мартинюк
335-341
ОЦІНКА ВОДНИХ ТА ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ОЗЕР НОБЕЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ
Переглядів: 114 | Завантажень: 59
PDF