DIRECTIONS OF AZERBAIJAN’S ENERGY POLICY
PDF

Як цитувати

Ishik Omur Kerim Mehmetshah. (2021). DIRECTIONS OF AZERBAIJAN’S ENERGY POLICY. InterConf, (45). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/10266
PDF

Посилання

Aslanlı A., Vəliyev E. Azərbaycanın xarici siyasətində enerji amili. Strateji Tehlil Jurnali. İyun 20, 2017 // http://www.stj.sam.az/ 2. Nəsirov E. Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyi siyasəti yeni mərhələdə // http://www.azadinform.az/news/a-153312.html

Керимов М. Каспийская нефть Азербайджана служит региональному сотрудничеству // «Независимая газета». Режим доступа: /01.07.2003/ http://www.ng.ru/ideas/2003-07-01/11_azzerbaijan.html

Həsənov Ə. Xəzər-Qara dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqazın geoiqtisadiyyatı: Azərbaycanın enerji siyasəti. Bakı, Zərdabi LTD, MMC, 2016, 296 s.

Qonaqov R.R. Xəzər hövzəsinin enerji ehtiyatları və onun Avropanin enerji təhlükəsizliyində rolu:Siy. elm. üzrə fəl. dok...disser. Avtoreferatı. Bakı, 2018, 26 s.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev XXIII Beynəlxalq “Xəzər neft və Qaz - 2016” sərgi və konfransının açılışında iştirak edib. /06.06.2016/ - http//hague.mfa.gov.az/news/4/3155

Həsənov Ə. Azərbaycanın enerji təminatı və təhlükəsizliyi siyasəti. “Geosiyasət” yurnalı

Həsənov Ə. Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti. Dərslik. Bakı, “Azərbaycan” nəşriyyatı, 2005, 631 s.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 17 | Завантажень: 39 |