САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА В СИНХРОННОМУ ТА АСИНХРОННОМУ РЕЖИМАХ: ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
PDF

Як цитувати

Терменжи, Д., Лосєва, Н., & Пузирьов, В. (2021). САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА В СИНХРОННОМУ ТА АСИНХРОННОМУ РЕЖИМАХ: ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ. InterConf, (45). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/10286
PDF

Посилання

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О.В. Овчарук. – К. : К.І.С., 2004. – 112 с.

Рашевська Н.В. Змішане навчання як психолого-педагогічна проблема / Н.В. Рашевська // Вісник Черкаського університету. – Випуск 191. Частина IV. – Серія «Педагогічні науки», 2010 . – С. 89-96.

Комп’ютерні технології в освіті: навч. посібн. / Ю.С. Жарких, С.В. Лисоченко, Б.Б. Сусь, О.В. Третяк. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – 239 с.

Губар Д. Є. Методика створення і застосування інтерактивних засобів навчання студентів класичного університету аналітичної геометрії : дис….канд. пед. наук 13.00.02. «Теорія та методика навчання (математика)» / Дар'я Євгенівна Губар; Донецький національний університет. – Донецьк, 2013. – 374 с.

Лосєва Н. М. Організація самостійної роботи студента за змішаною моделлю навчання / Н.М. Лосєва, Д.Є. Губар // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Організація самостійної роботи студентів у контексті підвищення якості освіти: особистісний вимір» 10-11 квітня 2014 р. – Донецьк: ДонНУ, 2014. – С. 137-139.

Losyewa N. Distance technologies in action: E-learning in exile (the experience of Donetsk National University, Ukraine) / Nataliya Losyeva, Daria Termenzhy / Educación y Sociedad en Red. Los desafíos de la era digital. – USAL, Buenos Aires, 2016. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://p3.usal.edu.ar/index.php/supsignosead/issue/current

Лосєва Н. М. Розробка і використання дистанційних курсів у навчальному процесі: методичні рекомендації / уклад. Н.М. Лосєва, Л.Б. Ігнатова. – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2016. – 88 с.

Лосєва Н. М. Аналітична геометрія в інтерактивній формі: практичний курс: навч. посіб. для студентів / Н. М. Лосєва, Д. Є. Губар. – К.: Кафедра, 2014. – 236 с.

Лосєва Н. М. Використання програми ASSISTENT у процесі навчання дисципліні «Аналітична геометрія» / Н. М. Лосєва, Д. Є. Губар // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Освітні вимірювання в інформаційному суспільстві». – К.: НПУ, 2010. – С. 67.

Пасечник Олена Синхронне та асинхронне дистанційне навчання / Освіта.ua. – 06.01.2021. – Електронний ресурс. – Режим доступу: https://osvita.ua/school/method/78950/

Termenzhy Daria Prospect of implementing a blended learning of mathematics in higher education: a case study of Vasyl Stus Donetsk National University / Daria Termenzhy, Nataliya Losyeva // International Conference on mathematics, informatics and informational technologies (MITI-2018). – April 19-21, 2018. – Balti, Moldova. – P. 215-217.

Nataliya Losyeva Blended Learning In Action: Up-To-Date Teaching Mathematics / Nataliya Losyeva, Daria Termenzhy. – Conference Proceedings. Abstracts. – X International GUIDE Conference «Optimizing Higher Education for the Professional Student: A balance of flexibility, quality and cultural sensitivity». – Vienna, Austria. – September 16-18, 2015. – P. 35.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 15 | Завантажень: 26 |