ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ
PDF

Як цитувати

Шепітько, В., Борута, Н., & Стецук, Є. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ. InterConf, (45). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/10289
PDF

Посилання

Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2018: матеріали Всеукраїнської науково-методичної відеоконференції з міжнародною участю (25-26 квітня 2018 року, м. Запоріжжя). – Запоріжжя, 2018. – 171 с.

Кущ О.Г. Дистанційне навчання в системі медичної освіти (Перший досвід кафедри нормальної фізіології ЗДМУ) / О.Г. Кущ, В.М. Омельянчик, Г.І. Бессараб // Медична освіта. 2017. № 4. С. 85-89.

Шепітько В.І. Використання сучасних технологій у викладанні гістології, цитології та ембріології для студентів медичних Вузів України / В.І. Шепітько, Н.В. Борута [та ін.] // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів». – Харків, 2020. – Т. 2. – С. 627–629.

Шепітько В.І. Дистанційна форма підвищення кваліфікації викладачів, як одна із форм підготовки висококваліфікованих науково-педагогічних працівників освіти / В.І. Шепітько, Н.В. Борута, Є.В. Стецук [та ін.] // The V th International scientific and practical conference «Study of modern problems of civilization». - Oslo, Norway 2020. ‒ С. 354-356.

Шепітько В.І. Професіоналізм викладачів у медичних вузах як основна складова їх педагогічної майстерності / В.І. Шепітько, І.М. Донець, Н.В. Борута, [та ін.] // I Міжнародна науково-практична конференція «Achievements and prospects of modern scientific research». - Buenos Aires, Argentina, 2020. ‒ С. 377-383.

Шепітько В.І. Підвищення професіоналізму викладачів у вищих медичних закладах України за сучасних умов / В.І. Шепітько, Н.В. Борута, Є.В. Стецук [та ін.] // XIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути» - Київ, 2021. – С.249-253.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 11 | Завантажень: 63 |