PRINCIPIILE GENERALE ALE RAPORTURILOR DINTRE AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE ȘI AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
PDF

Як цитувати

Cîrnaț, T., & Fotescu, V. (2021). PRINCIPIILE GENERALE ALE RAPORTURILOR DINTRE AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE ȘI AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE. InterConf, (45). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/10302
PDF

Посилання

Constituția Republicii Moldova, republicată în Monitorul Oficial Nr.78 din 29.03.2016

Carta Europeană „Exerciţiul Autonom al Puterii Locale”. semnată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.1253- XIII din 16.07.1997. publicată în ediţia oficială „Tratate internaţionale”, 1999. V. 1;

Legea privind administraţia publică locală nr. 436 din 28.12.2006, publicată la data de 09.03.2007 în Monitorul Oficial Nr. 32-35;

Legea privind descentralizarea administrativă, nr. 435 din 28.12.2006, în Monitorul Oficial Nr. 29-31;

Legea privind administrația publică centrală de specialitate, Nr. 98 din 04.05.2012 în Monitorul Oficial Nr. 160-164.

Sesizarea nr. 2a din 14.01. 2014 privind controlul constituționalității art. IV pct. pct. 113-119, 122, 123 (inclusiv anexa) din Codul fiscal nr. 1163 –XIII din 24.04.2007 în redacția Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013, în http://constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=517&t=/Media/Noutati/Modificarea-taxelor-locale-neconstitutionala-Sesizarea-nr-2a2014/, accesat 29.05.2020

Elazar D., Exploring federalism - American Political Science Review, 1987, 352 p.;

Mohorea Ef., Ciobanu E., Capcelea V., Întroducere în ştinţa comunicarii, material didactic pentru instituțiile de învățământ superior, Bălți - Indigou Color, 2018 p. 192

Negru B., Probleme fundamentale ale principiilor dreptului in revista Administrarea Publică, nr. 4, 2013 pag .44

Popa N., Teoria generală a dreptului, Bucureşti, All Back, 2002, 300 p.

Saptefraţi T., Centralizare şi descentralizare în administraţia publică, în Teoria şi practica administrării publice, Chișinău, 2012, p. 6-8

Daghie V., Coman-Kund F. Elemente de teoria generală a dreptului, Bucureşti: Naţional, 2001, p. 24-25; Ceterchi I., Craiovan I., op.cit., p. 30-32; Baltag D. op.cit.,p.91.

Зажицкий В. И. Правовые принципы в законодательстве РФ, Государство и право, nr.11, 1996, cтp. 92-97

Игнатюк Н.A., Правовые проблемы взаимоотношений органон исполнительной власти субъектов Российской Федерации с органами местного самоуправления: Дисс. канд. юрид. наук. Москва, 1997. стр. 112;

Седых Н.П., Взаимодействие органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления (на опыте Санкт-Петербурга и Ленинградской области), автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук, 2001, 21 стр;

Шевчик Н.Л., Государство и местное самоуправление: правовые проблемы взаимодействия, Авторeф.,Тюмень, 2001.С. 16-17;

https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/65333/ssoar-2010-cornea_et_al-Autoadministrarea_colectivitatilor_locale_aspecte_teoretico-practice.pdf?sequence= 1&isAllowed=y&lnkname=ssoar-2010-cornea_et_al-Autoadministrarea_colectivitatilor_ locale_aspecte_teoretico-practice.pdf, Cornea S., Cornea V. Autoadministrarea colectivităţilor locale: aspecte teoretico-practice p.187-188, accesat 29.10.2020.

https://dreptmd.wordpress.com/teze-de-an-licenta/sistemul-administrativ-din-republica-moldova, accesat 30.10.2020;

https://www.dex.ro/principiu

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 54 | Завантажень: 87 |