ЦИВІЛЬНА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
PDF

Як цитувати

Дорошенко, Д. (2021). ЦИВІЛЬНА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ. InterConf, (45). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/10305
PDF

Посилання

Артикуленко Олексій. Правосуб’єктність юридичної особи: сучасні виклики та невирішені питання [Текст] / Олексій Артикуленко // Підприємництво, господарство і право. - 2018. - № 6. - С. 238-242. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/6/44.pdf

Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141.

Філик Н.В. Правова природа цивільної правосуб'єктності юридичних осіб.– Малий та середній бізнес (право, держава, економіка). 2009. № 3–4. URL :http://www.law.nau.edu.ua/images/Nauka/Repozitarij/KCPP_Kafedra_civilnogo_pra va_i_procesuс

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV// Відомості Верховної Ради України - 2003, №№ 40-44 - Ст.356

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 40 | Завантажень: 66 |